Vlákna alginátu se při kontaktu se sekretem rány změní v gel s vlastnostmi vlhkého krytí. Nasávají exsudát, zbytky odumřelých buněk a bakterií a uzavírají je do vznikajícího gelu. Udržují tak ránu optimálně vlhkou, čímž podporují vlastní procesy hojení včetně autolytického debridementu.

Indikace alginátového krytí

Slabě až středně silně exsudující rány různého tvaru a hloubky ve fázi zánětlivé a fázi granulace.

Kontraindikace:

  • suché rány
  • přecitlivělost na některou ze složek krytí