Hojení rány je proces, k němuž dochází po vzniku rány a který probíhá v několika fázích:

Právě léčba ran vyžaduje správnou lékařskou péči (vhodně zvolené krytí, ošetření její spodiny apod.), protože je zde velké riziko stagnace hojení v určité fázi a přechodu do chronicity.

Čisticí fáze
V první fázi hojení je cílem organismu odstranit z rány veškeré nežádoucí složky.
Granulační fáze
V granulační fázi hojení se v ráně tvoří nové krevní cévy a ránu postupně vyplní granulační tkáň.
Epitelizační fáze
Epitelizační fáze je konečnou fází hojení rány.