Dělení ran podle hloubky poškození:

  • povrchové, kdy je poškozena jen kůže/sliznice nebo podkožní/podsliz­niční vazivo
  • hluboké, kdy jsou zasaženy hlubší struktury jako nervově-cévní svazky, šlachy atd.

Pokud poranění pronikne stěnou do tělních dutin, mluvíme o ráně penetrující.

Dělení ran podle přítomnosti choroboplodných zárodků

Primární a sekundární hojení ran

Podle rozsahu rány, množství poškozené tkáně a případné přítomnosti infekce lze rozlišit dva základní typy hojení:

  • Při primárním hojení (per primam) dochází k rychlé reparaci s minimálními projevy zánětu a mírnou proliferací granulační tkáně.
  • Rozsáhlejší, otevřené, infikované rány s většími tkáňovými defekty se hojí sekundárním hojením (per secundam).