Kůže, latinsky cutis či derma, je největším orgánem lidského těla.

Základní funkce kůže

  • ochranná – odděluje vnitřní prostředí těla od okolního, chrání organismus před mechanickými, chemickými a radiačními vlivy
  • termoregulační – tepelná izolace a výměna tepla mezi organismem a okolím
  • zásobní – metabolismus tuků, vody, minerálů a vitamínů
  • smyslová – hmat a čití bolesti, tepla a chladu
  • exkreční – výdej vody a solí, CO2, dusíkatých látek a lipidů
  • resorpční – vstřebávání látek rozpustných v tucích

V kůži jsou přítomny četné kožní deriváty – přídatné kožní orgány. Jsou to vlasy, vousy, chlupy, nehty (rohovatějící deriváty) a potní a mazové žlázy.

3 vrstvy kůže – pokožka, škára a podkožní vazivo

  • Pokožka – epidermis je nejsvrchnější vrstva kůže. Je tvořena rohovatějícím dlaždicovým epitelem. Neobsahuje kapilární síť.
  • Škára neboli dermis či korium je střední vrstva kůže. Obsahuje bohatou cévní síť, ze které je vyživována i epidermis. Ve spodní vrstvě koria převažují svazky kolagenních a elastických vláken, orientovaných ve směru štěpitelnosti kůže. V dermis jsou také uložena nervová zakončení, kožní a mazové žlázy a vlasové folikuly.
  • Podkožní vazivo neboli tella subcutanea je nejhlubší vrstva kůže. Je tvořeno řídkou vazivovou tkání. Obsahuje tukové buňky, které mají depotní a izolační funkci, a nacházejí se zde též tělíska pro čití tahu a tlaku.