Při poškození tkáně tělo automaticky nastartuje procesy hojení, které je třeba podpořit vhodnou terapií.

Různé typy ran však vyžadují pro optimální průběh hojení různé ošetření. V této sekci naleznete informace o jednotlivých typech ran, specifických nárocích na jejich léčbu a také přehled doporučených produktů pro dané případy.

Určen pro odbornou veřejnost
Zapnuto
Hluboká a podminovaná rána
Léčba hlubokých a podminovaných ran je ztížena špatnou dostupností ranných ploch.
Infikovaná rána
Ranná infekce je nejčastější komplikací hojení ran.
Neinfikovaná rána
Ránu, která není kriticky kolonizována mikroorganismy, je nutno chránit před sekundární infekcí.
Suchá rána
Pokud je rána příliš suchá, představuje pro nerušený proces hojení velmi nepříznivé prostředí.
Nekrotická rána
V ráně přítomná devitalizovaná tkáň, nekróza, je ideálním prostředím pro rozvoj bakteriální infekce a je překážkou pro správný proces hojení.
Secernující rána
Sekrece z rány je během čisticí fáze hojení přirozená a v určité míře žádoucí.
Povrchová rána
Jedná o traumatické rány jako odřeniny, pořezání, tržné rány, lehčí popáleniny apod.
Povleklá rána
Povlak u těchto ran je tvořen odumřelými buňkami tkáně, sraženinami fibrinu a není vyloučen ani výskyt bakteriálního biofilmu.