Sekrece z rány je během čisticí fáze hojení přirozená a v určité míře žádoucí. Avšak příliš malá, ale i naopak nadměrná exsudace vede ke zpomalení procesu hojení. Její intenzita může být během jednotlivých fází hojení různá. Často je intenzita exsudace úměrná míře poškození nebo hloubce rány. Produkci exsudátu zvyšuje přítomnost infekce.

Charakter exsudátu u secernující rány

  • čirý exsudát
  • červený – obsahuje erytrocyty, červené krvinky
  • hnědý – zabarvený nekrotickou tkání
  • zakalený – většinou hnisavý

Barva exsudátu infikované rány je často pro daný patogen charakteristická. Například Staphylococcus aureus má (žlutý exsudát, Pseudomomas aeruginoza zelený exsudát apod.

Vhodné krytí volíme dle míry exsudace

Moderní hojení exsudujících ran využívá materiály, které udrží jejich optimální vlhkost a zároveň dokáží ránu ochránit před vstupem sekundární infekce.

  • mírná sekrece – Hydrosorb Gel, Hydrosorb,
  • mírná až středně silná exsudace – Hydrocoll,
  • silná exsudace – PermaFoam, HydroClean, Sorbalgon, VivanoTec.
Polyesterový tyl s drobnými oky pro podporu granulace
Savý polštářek rychle a spolehlivě čistí rány. Hodí se hlavně na komplikované rány.
Oboustranný savý polštářek rychle a spolehlivě čistí rány. Hodí se hlavně na komplikované a hluboké rány, kdy dochází ke kontinuálnímu interaktivnímu proplachování rány.
Krytí vytváří optimální prostředí v ráně.
Samolepicí transparentní obvaz s extra savým polštářkem
Intenzivně hydratuje a čistí hluboké rány
Polyuretanové krytí účinně hydratuje i absorbuje zároveň
Transparentní hydrogelový obvaz s vysokým obsahem vody
Krytí z mořských řas pro léčbu hlubokých infikovaných ran
VivanoTec sběrná nádoba na exsudát je určena ke shromažďování a ukládání exsudátu během léčby pomocí podtlakové terapie ran (NPWT).
Kompletní sterilní sety pro podtlakovou terapii