Sekrece z rány je během čisticí fáze hojení přirozená a v určité míře žádoucí. Avšak příliš malá, ale i naopak nadměrná exsudace vede ke zpomalení procesu hojení. Její intenzita může být během jednotlivých fází hojení různá. Často je intenzita exsudace úměrná míře poškození nebo hloubce rány. Produkci exsudátu zvyšuje přítomnost infekce.

Charakter exsudátu u secernující rány

  • čirý exsudát
  • červený – obsahuje erytrocyty, červené krvinky
  • hnědý – zabarvený nekrotickou tkání
  • zakalený – většinou hnisavý

Barva exsudátu infikované rány je často pro daný patogen charakteristická. Například Staphylococcus aureus má (žlutý exsudát, Pseudomomas aeruginoza zelený exsudát apod.

Vhodné krytí volíme dle míry exsudace

Moderní hojení exsudujících ran využívá materiály, které udrží jejich optimální vlhkost a zároveň dokáží ránu ochránit před vstupem sekundární infekce.

  • mírná sekrece – Hydrosorb Gel, Hydrosorb,
  • mírná až středně silná exsudace – Hydrocoll,
  • silná exsudace – PermaFoam, HydroClean, Sorbalgon, VivanoTec.