Sekrece z rány je během čisticí fáze hojení přirozená a v určité míře žádoucí. Avšak příliš malá, ale i naopak nadměrná exsudace vede ke zpomalení procesu hojení. Její intenzita může být během jednotlivých fází hojení různá. Často je intenzita exsudace úměrná míře poškození nebo hloubce rány. Produkci exsudátu zvyšuje přítomnost infekce.

Charakter exsudátu u secernující rány

  • čirý exsudát
  • červený – obsahuje erytrocyty, červené krvinky
  • hnědý – zabarvený nekrotickou tkání
  • zakalený – většinou hnisavý

Barva exsudátu infikované rány je často pro daný patogen charakteristická. Například Staphylococcus aureus má (žlutý exsudát, Pseudomomas aeruginoza zelený exsudát apod.

Vhodné krytí volíme dle míry exsudace

Moderní hojení exsudujících ran využívá materiály, které udrží jejich optimální vlhkost a zároveň dokáží ránu ochránit před vstupem sekundární infekce.

  • mírná sekrece – Hydrosorb Gel, Hydrosorb,
  • mírná až středně silná exsudace – Hydrocoll,
  • silná exsudace – PermaFoam, HydroClean, Sorbalgon, VivanoTec.
Až 7 dní postupně uvolňuje nanočástice stříbra do rány
Mastný tyl s bavlněným základem
Savý polštářek rychle a spolehlivě čistí rány. Hodí se hlavně na komplikované rány.
Oboustranný savý polštářek rychle a spolehlivě čistí rány. Hodí se hlavně na komplikované a hluboké rány, kdy dochází ke kontinuálnímu interaktivnímu proplachování rány.
Krytí vytváří optimální prostředí v ráně.
Polyuretanové krytí účinně hydratuje i absorbuje zároveň
Pórovitá struktura krytí rychle a efektivně čistí ránu
Krytí z mořských řas pro léčbu hlubokých infikovaných ran
Kompletní sterilní sety pro podtlakovou terapii