Venózní bércový vřed (Ulcus cruris venosum)

Nejčastější příčinou bércového vředu je onemocnění chronická žilní nedostatečnost (insuficience). Tyto ulcerace tvoří až 70 % všech ulcerací na bérci. 

Patří k dlouhodobým onemocněním s častou recidivou (až u 57 % případů). Jeho léčba není snadná a vyžaduje aktivní přístup a spolupráci nemocného i jeho blízkých příbuzných. Chronická venózní insuficience představuje stav, při kterém jsou porušeny mechanismy žilního návratu k srdci. 

Jak vzniká venózní bércový vřed

Vzniká v důsledku primární, ale častěji sekundární venózní insuficience (nedostatečnosti). Vlivem stagnace žilní krve a žilní hypertenze dochází postupně k poruše mikrocirkulace a v důsledku toho k malnutrici dané oblasti, atrofii kůže na bércích, kterou provází suchost a olupování kůže, tvorbě hemosiderinových pigmentací, otoků a fibrotizace podkoží, sklonu k ekzémům. Bércový vřed je terminálním stavem chronické žilní insuficience. 

Bércové vředy se často vyvinou z drobných kožních defektů v důsledku poranění, která jsou podporovaná bakteriální flórou a těžko se hojí. Vřed však může vzniknout i bez předchozího poranění. 

Projevy onemocnění

Venózní bércové vředy mohou být drobné i poměrně velké, různě bolestivé a spodina bývá potažena fibrinovým povlakem. Často masivně secernují a jsou náchylné k infekci – pak mohou i značně zapáchat. Hojná sekrece poškozuje okolí rány macerací. 

Léčba bércového vředu žilního původu

Při léčbě venózního bércového vředu je třeba dbát na odstranění nebo alespoň zmírnění příčin jeho vzniku – stav zhoršuje především nadváha, špatná výživa, kouření a nedostatek pohybu. Místní léčba bércového vředu spočívá především v aplikaci produktů pro vlhké hojení ran, které pomáhají vytvářet příznivé prostředí pro hojení rány.
Základem léčby je ale kromě vlhké terapie především důsledná kompresivní terapie, optimálně zvolenou krátkotažnou bandáží či kompresivními systémy. V této oblasti je žádoucí edukace, motivace a compliance pacienta a rodinných příslušníků.

Léčba celková a lokální

Základem léčby je odstranit příčiny, které toto onemocnění vyvolaly, nebo je alespoň zmírnit. To znamená zlepšit cirkulační poměry v končetinách. Samotnou ránu je nezbytné důkladně vyčistit, okolí zbavit zbytků mastí, past a jiných materiálů. Následně je třeba přistoupit k debridementu rány (odstranění povlaků a nekróz) a k lokální péči vhodným krytím (produkty pro vlhké hojení ran). V průběhu léčby je nutné zabránit žilní hypertenzi v dolních končetinách, a to jak jejich podkládáním (zvýšená poloha), tak především aplikací kvalitní krátkotažné bandáže (Idealflex®, Pütter-Verband®). Léčbu doplňuje i podávání venofarmak a dodržování režimových opatření. 

Součástí léčby venózního bércového vředu je kompresivní terapie

Kompresivní terapie (bandážování) je nezbytnou součástí úspěšné léčby. Provádí se za účelem omezení průtoku chorobně změněnými povrchovými žilami, zvýšení průtoku hlubokým žilním systémem a zmenšení doprovodného otoku. Stupeň komprese musí být pečlivě posouzen – špatná komprese může stav i zhoršit.

Při léčbě je důležitý pohyb i vhodná volba obuvi

Nezbytnou součástí léčby je fyzická aktivita. Doporučuje se pravidelné chození, jízda na kole a doporučené cviky. Vhodné je také zabránit zvýšenému tlaku v dolních končetinách (nepodoručuje se dlouhé stání či sezení, dále např. podložením postele v nohách o 10 cm) nebo působení vyšších teplot (lázně, horké koupele, sauna, přímý kontakt se zdrojem tepla). K zlepšení návratu krve k srdci naopak přispívají masáže studenou vodou. Pro celkovou dobrou tělesnou kondici je důležitá zdravá a pestrá strava a přiměřená tělesná hmotnost. Podstatná je i prevence dalších poranění a volba vhodné obuvi (bez příliš vysokého či naopak nízkého podpatku).

Tipy na jednoduché cviky, které podpoří návrat žilní krve z dolních končetin

  • stoupnout na špičky, zhoupnout se ze špičky na patu nebo kroužit nohama,
  • při sedu se střídavě opírat o špičky a paty,
  • vsedě se opřít o paty a špičkami pohybovat od sebe a k sobě,
  • vleže propínat a krčit špičku střídavě jedné a druhé nohy nebo se zvednutými končetinami propínat a krčit prsty u nohou.

Produkty vhodné pro léčbu venózních bércových vředů

HydroClean®
Savý polštářek rychle a spolehlivě čistí rány. Hodí se hlavně na komplikované rány.
HydroTac®
Polyuretanové krytí účinně hydratuje i absorbuje zároveň
Hydrosorb®Gel
Intenzivně hydratuje a čistí hluboké rány