Popáleniny jsou poranění způsobená působením nadprahové hodnoty tepelné energie na lidský organismus – např. horkými předměty, plamenem, horkými plyny, opaření horkou tekutinou, nebo poškození elektrickým proudem, chemikáliemi, případně radiačním zářením.

Poškození

Dle výše teploty a doby jejího působení dochází ke vzniku změn na kůži a podkožní tkáni a k jejich částečné či úplné destrukci. Kromě místního poškození může dojít k poruchám regulace a funkce vnitřních orgánů. Popáleninové trauma patří k nejstarším úrazům, které lidstvo postihují. V závažnějších případech hrozí rozvoj nemoci z popálení, která ohrožuje pacienta na životě (popáleninový šok, sepse). Celkový klinický obraz závisí nejen na stupni popálení, ale také na jeho rozsahu. Mezi závažné lokalizace popálenin patří oblast obličeje, krku, rukou, nohou a genitálu. Celkový stav je zhoršen, pokud dochází současně k inhalačnímu traumatu. 

Závažnost popálení

Stanovení závažnosti popáleninového traumatu určuje strategii terapeutického postupu.

Hlavní faktory: 

  • Mechanismus úrazu (trauma termické, elektrické, chemické, radiační, chladové), sdružená poranění či polytrauma
  • Rozsah postižení
  • Věk pacienta
  • Hloubka postižení (povrchní, hluboké)
  • Lokalizace postižení
  • Podezření na inhalační trauma
  • Přidružené choroby

Stanovení rozsahu popáleniny

Rozsah popáleniny je stanoven v procentech celkového tělesného povrchu (% TBSA – Total Body Surface Area).

  1. K určení rozsahu popálené plochy slouží tabulky dle Lunda a Browdera (část těla a věk).
  2. K orientačnímu zhodnocení rozsahu lze také použít tzv. „Pravidlo devíti“ dle Wallacea – hlava, horní končetina, bérec a chodidlo, stehno, horní část hrudníku, břicho, horní část zad, dolní část zad. Každá z těchto částí odpovídá 9 % povrchu lidského těla. Toto Pravidlo devíti však neplatí pro dětské pacienty.
  3. V praxi se někdy využívá tzv. „Palmární pravidlo“ také nazývané „Pravidlo plochy ruky“, u kterého plocha ruky popáleného s nataženými a spojenými prsty odpovídá 1 % povrchu těla. 

Stanovení hloubky postižení

Stanovení hloubky je klasifikováno na povrchové (stupeň 1 a 2) a hluboké popálení (stupeň 3 a 4).

Charakteristika jednotlivých stupňů poškození: 

I. stupeň: poškození epidermis (klinicky zarudnutí a bolest).
II. stupeň: poškození epidermis a části dermis (klinicky puchýře). Zhojení je většinou spontánní a vzniká jizva se změnou pigmentace a koloritu kůže. 
III. stupeň: poškození hlubokých vrstev dermis (klinicky obnažená spodina). Zhojení epitelizací ze zbytků epitelu za několik týdnů, někdy je nutný chirurgický debridement. Riziko vzniku hypertrofických jizev. 
IV. stupeň: zničení kůže v celé tloušťce a vznik nekrózy. Tento nejvyšší stupeň vyžaduje chirurgické řešení s následnou autotransplantací. 

Laická první pomoc

Laická první pomoc zahrnuje tato pravidla: snaha o přerušení působení tepelné energie (při tom myslet na vlastní bezpečí), dopravení postiženého na bezpečné místo, šetrné sejmutí volných oděvů, pevně lpící oděvy neodstraňujeme, sejmutí obuvi a šperků. Chlazení především popáleniny na obličeji, krku a rukou čistou chladnou vodou z kohoutku, neledujeme, zabránit tepelným ztrátám (přikrývka), nepodávat žádné tekutiny ústy a současně kontaktovat pomoc.  

Odborná přednemocniční pomoc

Je zaměřena především na odběr anamnézy (čas a mechanismus úrazu), zahájení rozšířené neodkladné resuscitace pokud došlo k selhání základních životních funkcí, zabezpečení ventilace a oxygenace, monitoring základních životních funkcí, zajištění žilního vstupu, zahájení infuzní terapie, analgézie a analgosedace, zábrana infekce popálených ploch (sterilní krytí a chlazení), sejmutí ozdob (prsteny, řetízky, náramky), prevence hypotermie (zvláště u dětí), transport do nejbližšího zdravotnického zařízení či přímo do popáleninového centra. 

Zdroje a další informace:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Informačně-preventivní portál
Pomoc popáleným dětem | Bolíto
Klinika popálenin a plastické chirurgie - Fakultní nemocnice Brno
Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie - Fakultní nemocnice Ostrava

Produkty vhodné pro léčbu popálenin

Hydrosorb®Gel
Intenzivně hydratuje a čistí hluboké rány
Atrauman® Ag
Nepřilnavé bariérové krytí s obsahem stříbra pro atraumatickou léčbu ran
HydroTac®
Polyuretanové krytí účinně hydratuje i absorbuje zároveň