Akutním poškozením kůže po ozáření nepřiměřeným ionizujicím zářením bývá popálení, které se projevuje zarudnutím, otokem, v těžších případech puchýři. Chronické defekty způsobené radiačním zářením se projevují jako chronická radiodermatitida – atrofií kůže, její snadnou zranitelností a v nejvážnějších případech vzniká chronický radioulkus (radiační vřed).

Jedná se o jednu z nejobtížněji léčitelných chronických ran. Často je potřebná excize (operativní odnětí) celé zraněné oblasti a rozsáhlý zákrok plastického chirurga. Chronický radioulkus představuje i riziko vzniku maligního nádoru.

U lokální léčby postupujeme podle obvyklých pravidel ošetřování vlhkou terapií.

Produkty vhodné pro léčbu poškození způsobených zářením

Hydrosorb®
Transparentní hydrogelový obvaz s vysokým obsahem vody