Omrzliny (congelatio)

jsou poškození způsobená nízkou teplotou. Projevují se přechodným zblednutím s následným zčervenáním, puchýři až odumřením tkáně. Postihují zejména okrajové části těla (akra). Ke vzniku omrzlin ovšem může stačit i teplota nad bodem mrazu – při vysoké vlhkosti vzduchu, silném větru nebo při zhoršeném prokrvování, které je dáno stavem pacienta. Vlivem chladu dojde k vazokonstrikci a k omezení krevního oběhu v postižené oblasti. Nedostatečné místní prokrvení může vést k různým stupňům poškození tkáně, v krajním případě ke vzniku nekrózy.

Ve snaze udržet termostabilitu obětuje organismus přednostně své končetiny, než aby ohrozil důležité orgány těla snížením teploty. Ohroženy jsou oblasti, kde je vrstva tuku tenká a kůže naléhá bezprostředně na šlachy, klouby či kosti (hrot nosu, ucho, oblast lícní kosti, brada, prsty na rukou a nohou). 

Důležitým faktorem, který rozhoduje o hloubce poranění tkání, je charakter chladu. Suchý chlad hluboko pod bodem mrazu nemusí poškodit hluboké tkáně, je bez penetrace. Vlhký chlad penetruje do hlubokých tkání i při teplotě 2°C. Zevní vrstvy se jeví jako nepoškozené, hluboko ve tkáních už ale dochází k poškození. Pro vývoj chladového poranění je rozhodující nejen absolutní stupeň teploty okolí, ale významná je také doba působení chladu. Omrzliny mohou způsobovat i nevratná poškození, která mohou v nejhorších případech vést až k amputacím. Také pobyt ve vyšších nadmořských výškách, kde je kvůli nižšímu tlaku vzduchu horší příjem kyslíku z ovzduší, může riziko vzniku omrzliny zvýšit. 

Rozlišujeme čtyři stupně omrzlin:

  • 1. stupeň – šedobílé zbarvení, ztráta citlivosti, po zahřátí zčervenání, otok a bolest
  • 2. stupeň – kůže je pastózní, otok narůstá, tvorba puchýřů
  • 3. stupeň – krvácení do kůže, vznik modročerného zbarvení, nekróza, chlad, u prstů snížení pohyblivosti
  • 4. stupeň – nezvratné zničení tkáně, černohnědé zbarvení, mumifikace, demarkace od zdravého okolí 

Ošetření omrzlin

V rámci ošetření je vhodné pozvolné zahřívání postižených míst v horké vodě do 40 ˚C. Současně zajištění přístupu do krevního řečiště a infuzní terapie teplými roztoky. Omrzlinu dezinfikujeme a kryjeme suchým sterilním krytím. Pokud již došlo ke vzniku puchýřů, pak je na okraji incidujeme, aby neutlačovaly spodinu rány a neprohlubovaly ischemii postižené tkáně.

Důležitá je prevence komplikací, zejména vzniku sekundární infekce. Proto používáme antiseptická krytí. Pokud infekce propukne, následná sepse ohrožuje život pacienta. U poškození 3. a 4. stupně je nutná nekrektomie a amputace. 

Další informace: 
Omrzliny – první pomoc a léčení – Společnost horské medicíny

Produkty vhodné pro léčbu omrzlin

Atrauman®
Polyesterový tyl s drobnými oky pro podporu granulace
Atrauman® Ag
Nepřilnavé bariérové krytí s obsahem stříbra pro atraumatickou léčbu ran
Grassolind®neutral
Mastný tyl s bavlněným základem