Omrzliny jsou akutní poranění způsobená lokálně působícím chladem, zpravidla teplotami pod bodem mrazu. Ke vzniku omrzlin ovšem může stačit i teplota nad bodem mrazu – při vysoké vlhkosti vzduchu, silném větru nebo při zhoršeném prokrvování, které je dáno stavem pacienta. Vlivem chladu dojde ke stažení tepének a k omezení krevního oběhu v postižené oblasti. Nedostatečné místní prokrvení může vést k různým stupňům poškození tkáně, v krajním případě ke vzniku nekrózy.

Rozlišujeme čtyři stupně omrznutí:

  • 1. stupeň – šedobílé zbarvení, ztráta citlivosti, později zčervenání a bolest
  • 2. stupeň – tvorba puchýřů
  • 3. stupeň – krvácení do kůže, vznik modročerného zbarvení
  • 4. stupeň – nezvratné zničení tkáně, která při zahřátí odpadá

Po zahřátí je vhodné ránu překrýt sterilním krytím

V rámci lékařského ošetření je vhodné zahřát postižená místa v horké vodě do 40 ˚C. Omrzlinu dále osušíme, dezinfikujeme a překryjeme vhodným sterilním krytím.
Pokud již došlo ke vzniku puchýřů, pak je na okraji incidujeme, aby neutlačovaly spodinu rány a neprohlubovaly ischemii postižené tkáně. Důležitá je prevence komplikací, zejména vzniku sekundární infekce. Pokud se totiž infekce dostaví a následná sepse ohrožuje život pacienta, bývá nutná amputace.

Produkty vhodné pro léčbu omrzlin

HydroClean®
Savý polštářek rychle a spolehlivě čistí rány. Hodí se hlavně na komplikované rány.
Hydrosorb®Gel
Intenzivně hydratuje a čistí hluboké rány
Hydrocoll®
Krytí vytváří optimální prostředí v ráně.