K 5 základním faktorům, které přispívají k rozvoji chronické rány, patří podle www.woundsource.com špatný krevní oběh, infekce, edém, nedostatečná výživa a opakované trauma rány. Často je to kombinace více faktorů současně.

5 negativních faktorů, proč se rána nehojí

1. Špatný krevní oběh – dva základní problémy bránící procesu hojení představuje arteriální a venózní insuficience. Nejčastější příčinou arteriální insuficience je ateroskleróza periferních tepen. Léčba může zahrnovat bypass nebo angioplastiku. Žilní nedostatečnost se řeší kompresivní terapií, manuální lymfodrenáží a elektronickou pneumatickou kompresivní pumpou, v extrémních případech je možné provést ablaci žíly.

2. Infekce – šíření bakterií, virů nebo plísní v místě rány inhibuje přirozený proces hojení. Za normálních okolností bývají patogeny zničeny imunitním systémem, pokud je však rána ohrožena některým z dalších čtyř popsaných faktorů, může se infekce stát problémem. Nebezpečná je zejména infekce zasahující kost (osteomyelitida). Klíčem k vyřešení infekce je bakteriologické vyšetření a důsledná péče o ránu a v indikovaných případech podání vhodných antibiotik.

3. Edém – obvykle se vyskytuje v oblasti dolních končetin z důvodu žilní nedostatečnosti a zvyšuje riziko vzniku bércových vředů. Jakmile se tyto vředy vytvoří, stává se edém také hlavní překážkou jejich zahojení, protože blokuje přísun živin do této oblasti. Stejně jako u špatné cirkulace pomáhají různé formy kompresivní terapie, manuální lymfodrenáž atd.

4. Proteinová malnutrice – pro stavbu nových tkání je nezbytný dostatečný přísun bílkovin. Nedostatečná výživa bývá ve skutečnosti nejčastěji přehlíženým důvodem, proč se rány nehojí. Léčba pomáhá při hojení chronické rány jen do té míry, pokud tělo dostává přiměřenou výživu. To znamená, že při hojení ran je potřeba podstatně vyšší příjem živin než pro normální chod tělesných funkcí. Ve skutečnosti může být množství potřebných bílkovin až třikrát vyšší než doporučené denní dávky.

5. Opakovaná traumatizace rány – může prodloužit proces hojení nebo ho úplně zastavit. Zvýšené nebezpečí hrozí např. pacientům s poraněním míchy (dekubity v důsledku nedostatku tělesného pohybu). Řešením je odlehčování částí těla a polohování k podpoře normálního krevního oběhu. Také moderní krycí materiály zmenšují riziko traumatizace rány při převazech. Minimalizaci nežádoucího poranění rány a jejího okolí je nutné brát v úvahu při léčbě ran podtlakem debridementu.

Zdroj:

Důvody, proč se rána nehojí - Wound Healing: Reasons Wounds Will Not Heal

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…