rána

Za nehojící se ránu obecně považujeme defekt, který se nezhojí do čtyř týdnů. K 5 základním příčinám vzniku chronické rány patří podle www.woundsource.com špatný krevní oběh, infekce, edém, nedostatečná výživa a opakované trauma rány. Často však k jejímu rozvoji přispívá více z těchto faktorů současně.

5 častých příčin nehojící se rány

1. Špatný krevní oběh – dva základní problémy bránící procesu hojení představuje arteriální a venózní insuficience. Nejčastější příčinou arteriální insuficience je ateroskleróza periferních tepen. Léčba může zahrnovat bypass nebo angioplastiku. Žilní nedostatečnost se řeší kompresivní terapií, manuální lymfodrenáží a elektronickou pneumatickou kompresivní pumpou, v extrémních případech je možné provést ablaci žíly.

2. Infekce – šíření bakterií, virů nebo plísní v místě rány inhibuje přirozený proces hojení. Za normálních okolností bývají patogeny zničeny imunitním systémem, pokud je však rána ohrožena některým z dalších čtyř popsaných faktorů, může se infekce stát problémem. Nebezpečná je zejména infekce v zasahující kost (osteomyelitida). Klíčem k vyřešení infekce je bakteriologické vyšetření a důsledná péče o ránu včetně podání vhodných antibiotik.

3. Edém – obvykle se vyskytuje v oblasti dolních končetin z důvodu žilní nedostatečnosti a zvyšuje riziko vzniku bércových vředů. Jakmile se tyto vředy vytvoří, stává se edém také hlavní překážkou jejich zahojení, protože blokuje přísun živin do této oblasti. Stejně jako u špatné cirkulace pomáhají různé formy kompresivní terapie, manuální lymfodrenáž atd.

4. Proteinová malnutrice – pro stavbu nových tkání je nezbytný dostatečný přísun bílkovin. Nedostatečná výživa bývá ve skutečnosti nejčastěji přehlíženým důvodem, proč se rány nehojí. Léčba pomáhá při hojení chronické rány jen do té míry, pokud tělo dostává přiměřenou výživu. To znamená, že při hojení ran je potřeba podstatně vyšší příjem živin než pro normální chod tělesných funkcí. Ve skutečnosti může být množství potřebných bílkovin až třikrát vyšší než doporučené denní dávky.

5. Opakovaná traumatizace rány – může prodloužit proces hojení nebo ho úplně zastavit. Zvýšené nebezpečí hrozí např. pacientům s poraněním míchy (dekubity v důsledku nedostatku tělesného pohybu). Řešením je odlehčování částí těla a polohování k podpoře normálního krevního oběhu. Také moderní krycí materiály zmenšují riziko traumatizace rány při převazech. Minimalizaci nežádoucího poranění rány a jejího okolí je nutné brát v úvahu při léčbě ran podtlakem a débridementu.

Zdroj:
http://www.woundsource.com/…ill-not-heal

Může vás také zajímat

Nový systém VivanoTec Pro: pokročilou jednotku podtlakové terapie s integrovaným systémem
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…
Polohování pacienta
30. 1. 2017
Polohování je základní součástí prevence vzniku dekubitů. Problém může nastat, pokud pacient…
Běžné problémy s kůží a nehty na nohou u seniorů
27. 1. 2017
Dermatologické změny v oblasti nohou jsou u starších osob běžné. Stav kůže a nehtů spolu s…