Léčba ran – debridement

Přítomnost nekrózy v ráně výrazně zpomaluje její hojení. Odumřelá tkáň je navíc vhodným místem pro bakteriální kolonizaci a rozvoj infekce. Odstranění nekrotické tkáně neboli débridementu je proto nejdůležitějším a nejzásadnějším krokem v moderní léčbě ran.

Použít lze následující typy debridementu: