Léčba ran – debridement

Přítomnost nekrózy v ráně výrazně zpomaluje její hojení. Odumřelá tkáň je navíc vhodným místem pro bakteriální kolonizaci a rozvoj infekce. Odstranění nekrotické tkáně (debridement) je proto nejdůležitějším a nejzásadnějším krokem v moderní léčbě ran.

Použít lze následující typy debridementu:

Larvoterapie

K larvoterapii jsou užívány larvy Lucilia sericata (bzučivka zelená). Ty svými trávicími šťávami selektivně rozrušují nekrotický materiál, kterým se následně živí. Zdravá tkáň, granulační tkáň i spodina rány však zůstávají nepoškozeny. Spodina rány je lar…

Chirurgický debridement

Chirurgický debridement je nejrazantnější, nejrychlejší, ale též nejradikálnější formou debridementu. Provádí se pomocí skalpelu, nůžek, exkochleačních lžiček, pinzet apod. Je používán na rány, které musí být neodkladně vyčištěny, na infikované nekrotické rány, …

Autolytický debridement

Autolytický debridement je založen na činnosti metaloproteáz (enzymy tělu vlastní) a žírných buněk v optimálně vlhkém prostředí rány. Jejich činností dochází k rozpuštění nekrotické tkáně. Autolytický debridement je nejšetrnější metodou, je ovšem časově nároč…

Enzymatický debridement

Enzymatický debridement patří k šetrnějším metodám debridementu. Je rychlý, nepoškozuje zdravé tkáně a netraumatizuje spodinu rány. Nekróza či odumřelé zbytky tkání jsou rozloženy enzymy. Ty jsou do rány dodávány, nejsou jí produkovány přímo. Produkty založené…

Hydroterapie

Hydroterapie zahrnuje léčebné metody založené na tekutém mediu – sterilní vodě nebo fyziologickém roztoku. Do hydroterapie bývá též řazen whirpool, vysokotlaká irrigace, oplachy a pulsní laváže. Nejmladší součástí hydroterapie je hydrochirurgie. Při t…

Vhodné produkty

Intenzivní hydratace pro suché a hluboké rány

Typ rány: akutní, chronická, hluboká, nekrotická, suchá

Efektivní čištění ran díky pórovité struktuře krytí

Typ rány: akutní, chronická, povrchová, neinfikovaná, povleklá, středně secernující, silně secernující

Léčba hlubokých infikovaných ran

Typ rány: akutní, chronická, povrchová, hluboká, podminovaná, infikovaná, mírně secernující, středně secernující, silně secernující

Pro čištění a podporu granulace u plošných ran a popálenin

Typ rány: povrchová, infikovaná, mírně secernující, středně secernující, silně secernující

Malý polštářek pro velké čištění ran

Typ rány: akutní, chronická, nekrotická, infikovaná, neinfikovaná, povleklá, suchá, mírně secernující, středně secernující, silně secernující