Dříve či později se s problémy v peristomální oblasti potýká většina stomických pacientů. Ať už se jedná o kandidózu, trauma, alergickou kontaktní dermatitidu anebo nejčastější komplikaci - iritační kontaktní dermatitidu, která se projevuje zarudnutím, mokváním a bolestivostí.

Proč o kůži v okolí stomie pečovat

Iritační kontaktní dermatitida bývá lokalizována do specifické oblasti sáčku, který podtéká nebo prosakuje. Vyvolávají ji látky, které svým přímým vlivem dokážou způsobit chemickou destrukci kůže. Jejich dlouhodobé působení vede postupně ke snížení obranyschopnosti pokožky a průniku škodlivin do spodních vrstev pokožky, které se u pacienta projeví pálením, bolestí nebo svěděním. Kromě moči nebo střevního sekretu do této skupiny látek patří také voda, kyseliny a zásady (obsah ze stomie, trávicí enzymy). Je proto důležité o kůži v okolí stomie pečovat, udržovat ji neporušenou, čistou a suchou a pravidelně měnit stomickou pomůcku.

Nevhodná pomůcka vyvolá maceraci kůže

Při dlouhodobém působení tekutin může docházet až k maceraci kůže. Je to obvykle důsledek nevhodného výběru stomické pomůcky nebo jejího nesprávného užití, jako je např. špatná velikost otvoru. Komplikacím přispívají i nerovnosti v okolí stomie nebo nadměrné pocení.
Pokud i přes důkladnou péči dojde k maceraci kůže v okolí stomie, je důležité používat pomůcky, které dobře drží a nepodtékají a zvolit k nim vhodný doplňkový sortiment. Ten nám pomáhá vysušit a hojit macerovanou pokožku, absorbuje přebytečné tekutiny a vyrovnává okolí stomie, abychom mohli bezpečně nalepit pomůcku, která bude dobře držet a zajistí nám, že už nebude nadále docházet k podtékání a dráždění kůže obsahem ze stomie.
Vzdělávání pacientů a jejich aktivní zapojení do péče o stomii jsou nedílnou součástí účinné prevence. Pravidelné konzultace s lékařem i stomickou sestrou pomáhají předcházet mnoha obtížím a tím snižovat případnou další ekonomickou zátěž v podobě opakovaných hospitalizací nebo léčby kožních peristomálních komplikací.

Pro další informace a poradenství pro stomiky využijte naší bezplatnou linku 800 100 083.

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac kroužky TRE Seal
Nové vkládací kroužky od značky Dansac jsou více než jen kroužky – s třístupňovou ochranou…