Časový harmonogram

Nová pravidla preskripce zdravotnických prostředků začínají naplno platit od 1. 12. 2019

 

Časový harmonogram změna úhrad

ZMĚNY

Co se změnilo k 1. 8.

Zdravotnické prostředky, které nebyly v červnu 2019 pře-ohlášeny na SÚKL, byly automaticky po 1. srpnu 2019 vyřazeny z číselníku.

Co se mění k 1. 10.

Od 1. října 2019 vstoupí v platnost nově do úhrad zdravotnické prostředky, a to již s novými SÚKL kódy.

Co se mění k 1. 12.

Pro lékaře a pacienty nastane hlavní změna 1. prosince 2019. Od tohoto data začínají být sériově vyráběné zdravotnické prostředky hrazeny podle nových pravidel a v nové výši. Od tohoto data začne platit nový číselník s výší a podmínkami úhrad a s novými SÚKL kódy, a to i pro dnes již hrazené zdravotnické prostředky. Od 1. 12. 2019 bude možné předepisovat pouze nové SÚKL kódy. Všechny nové SÚKL kódy začínají číslem 5. V číselníku však budou ještě na přechodnou dobu uvedené pro informaci kódy původní. Pacienti budou mít plně hrazeno širší spektrum zdravotnických prostředků. V některých skupinách poklesne spoluúčast pojištěnců, v některých případech se nově zavádí.

NOVĚ JSOU LIMITY V PŘÍLOZE ZÁKONA UVEDENY BEZ DPH, tzn. je třeba pro celkovou částku počítat ještě s výší DPH.

Ve skutečnosti se finální částka, na kterou má pacient nárok, zásadně nemění (např. limity u absorpčních pomůcek).

Kde najdu nová pravidla

Nová pravidla a limity preskripce lze najít v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jehož součástí je i nový kategorizační strom (příloha č. 3 zákona). Zároveň vychází seznam SÚKL, a to každý 20. den v měsíci s platností od prvního dne následujícího měsíce.
Samotná preskripce však stále vázána na na číselníky zdravotních pojišťoven, které však vycházejí z obsahu právě SÚKL seznamu.

NOVÝ KATEGORIZAČNÍ STROM ZDRAVOTNICKÝCH VÝROBKŮ

Kategorizační strom je nově přímo přílohou zákona č. 48/1997 Sb. To znamená, že kategorie a úhradu zdravotnických prostředků nově neurčuje Metodika VZP, nýbrž samotný zákon.

01 ZP krycí
02 ZP pro inkontinentní pacienty
03 ZP pro pacienty se stomií
04 ZP ortopedicko-protetické a ortopedická obuv
05 ZP pro pacienty s diabetem a jinými poruchami metabolismu
06 ZP pro kompresivní terapii
07 ZP pro pacienty s poruchou mobility
08 ZP pro pacienty s poruchou sluchu
11 ZP nekategorizované

S modře vyznačenými kategoriemi Vám obchodní zástupce HARTMANN ochotně poradí. 

NOVINKY KATEGORIE 02:     INKONTINENTNÍ PACIENTI

NOVĚ Metodika stanovení stupně inkontinence

Nově metodika zohledňuje únik moči za 24 hodin namísto předešlých 4 hodin. Zároveň toto zařazení pacienta určuje, jakou spoluúčast bude hradit na předepsaných absorpčních pomůckách. Nově lze také výrobky LIBOVOLNĚ KOMBINOVAT (viz níže).

Inkontinence I. stupně
mimovolný únik moči nad 50 ml do 100 ml (včetně) v průběhu 24 h

Inkontinence II. stupně
mimovolný únik moči nad 100 ml do 200 ml (včetně) v průběhu 24 h + fekální inkontinence

Inkontinence III. stupně
mimovolný únik moči nad 200 ml v průběhu 24 h + smíšená inkontinence

OD 1. 12. 2019 JE NUTNÉ NA POUKAZ PACIENTOVI UVÁDĚT STUPEŇ INKONTINENCE I., II. NEBO III.
Na základě toho v lékárně určí výši spoluúčasti pacientovi.

Preskripční omezení

Beze změny: GER, GYN, CHI, NEF, NEU, PED, PRL, URN

Kombinace výrobků

Dle potřeb jednotlivých pacientů je možné kombinovat jednotlivé výrobky mezi sebou – vložky, kapsy, intravaginální tampony, vložné pleny, fixační kalhotky a plenkové kalhotky. Na každý produkt je nutné vypsat samostatný poukaz. Kusový limit pomůcek zůstává na 150 ks/měsíc.

Stanovený stupeň inkontinence u pacienta určuje limit = hodnota, do které může lékař výrobky kombinovat (např. kombinace vložek a kalhotek celkem v maximální hodnotě 900,40 Kč při indikaci středního stupně). Proto bude nutné zároveň klást větší pozornost na doložení stanoveného stupně inkontinence v lékařské dokumentaci.

Fixní spoluúčast pacientů je dána zákonem

Každý pacient platí ze zákona stejnou částku bez ohledu na značku výrobku. Pacient platí fixní % spoluúčasti z hodnoty poukazu. Pacient je povinen spoluúčast uhradit. Spoluúčast stanovená zákonem jde nad rámec hodnoty poukazu.

Inkontinence Limit
bez DPH uvedený
v zákoně č. 48*
Limit
v konečných
cenách s DPH
Spoluúčast
pacienta 
Poznámka
1. stupeň 391 Kč
na měsíc
449,60 Kč
na měsíc
15 % od
prvního kusu
Možnost kombinace produktů.
Kusový limit zůstává 150 ks/měsíc.
2. stupeň 783 Kč
na měsíc
900,40 Kč
na měsíc
15 % od
prvního kusu
Možnost kombinace produktů.
Kusový limit zůstává 150 ks/měsíc.
3. stupeň 1478 Kč
na měsíc
1699,7 Kč
na měsíc 
0% Možnost kombinace produktů.
Kusový limit zůstává 150 ks/měsíc.
Podložky   275 Kč
na měsíc
25 % od
prvního kusu
Kusový limit zůstává 30 ks/měsíc.

Pokud chcete pomůcky efektivně kombinovat, obraťte se, prosím, na obchodního zástupce HARTMANN nebo na HOTLINE 800 100 150

 

Inkontinenční pomůcky MoliCare

 

*V zákoně č. 48/1997 Sb. jsou limity nově uvedeny bez 15% DPH.

 

KATEGORIE 01: KRYTÍ RAN

Metodika

Nově je úhrada stanovena na cm2 a bez omezení velikosti krytí. Podle tohoto principu budou hrazeny jak produkty tzv. vlhkého hojení, tak i výrobky pro klasické hojení ran. Jednotlivá krytí jsou rozdělena do několika produktových skupin, kdy každá kategorie má stanovenu maximální úhradu. Pro usnadnění zařazení výrobku je v příloze 3, oddíl C
novelizovaného zákona uvedena stručná charakteristika každé kategorie.
V případě produktů, které jsou dnes zařazeny jako ZÚM a nově budou hrazeny rovněž na poukaz, bude po určitou dobu tolerováno jejich dvojí zařazení. Týká se to především krytí velkých velikostí.

Preskripční omezení

Předpokládaný postup preskripce od 1. 10. by měl být bez omezení. Tzn. preskripce nebude omezena na žádné konkrétní odbornosti, a vlhké kryté tak bude moci předepisovat i praktický lékař. Předepsání ZP pro vlhké hojení ran bude podmíněno souhlasem revizního lékaře v případě léčby přesahující 6 měsíců. Předepisující lékař při zahájení léčby uvede tzv. signální kód pro zahájení léčby, dále po dobu 6 měsíců může předepisovat na poukaz. Po uplynutí 6 měsíců od zahájení léčby je pro další preskripci nutné schválení revizním lékařem. O přesném postupu, který určí nejbližší metodika zdravotních pojišťoven, Vás budeme samozřejmě okamžitě informovat

Indikační limity nejsou stanoveny                                             

Množstevní limity nejsou stanoveny

 

Produkty pro vlhké krytí

 

* V zákoně č. 48/1997 Sb. jsou úhradové limity uvedeny nově bez DPH (u většiny položek je sazba 15 %) a jednotlivé úhradové skupiny obsahují popis parametrů, které musí produkt splnit pro získání úhrady z veřejného zdravotního pojištění.

KATEGORIE 06: KOMPRESIVNÍ TERAPIE

Metodika

Nově jsou kompresivní elastická obinadla rozdělena jen do dvou skupin, a to na krátkotažná (tažnost 40–100 %) nebo středně a dlouhotažná (tažnost 101–200 %). Byla zvýšena úhrada na kompresivní elastická obinadla (krátkotažná, střednětažná a dlouhotažná) a krátkotažná s vysokým tlakem pod bandáží.

Preskripční omezení

Ano, některé kategorie výrobků podléhají schválení revizním lékařem.

Indikační omezení – ano
Množstevní limity – ano

 

Kompresivní terapie - obinadla

 

 

KATEGORIE 03: PACIENTI SE STOMIÍ

Platí obecně pro všechny stomické pomůcky a příslušenství

Na žádné pomůcky v kategorii 03 včetně příslušenství již nebude potřeba schválení revizním lékařem.

Úhradové limity na stomické sáčky a podložky

Množstevní limity na sáčky a podložky pro dospělé stomiky zůstávají stejné. Možnost preskripce stomických sáčků pro děti i dospělému stomikovi (pokud to vyžaduje tělesná konstituce) je nově v indikovaných případech množstevní limit až dvojnásobný oproti standardním pomůckám pro dospělé. Zvláštní kategorie sběrné sáčky se širokou hadicí – 15 ks/měs.

Úhradové limity na stomické příslušenství

Nově množstevní limit na vkládací kroužky, max. 60 ks na měsíc (1 ks k podložce). Nově množstevní limit na vyrovnávací pásky, max. 120 ks na měsíc (2 ks k podložce).  nově množstevní limit na adhezivní pasty – 1 ks na měsíc. Nově vyšší finanční limit na odstraňovače stomické podložky na bázi silikonu – 500 Kč vč. DPH na měsíc.

Pomůcky bez doplatku

V některých úhradových kategoriích se snížil finanční limit na 1 ks výrobku na měsíc. Je plně v kompetenci výrobce, zda se novému úhradovému limitu přizpůsobí, a jeho pomůcky tak budou i nadále bez doplatku. Předpokládáme, že většinou se tak stane, a stomici se nemusí bát, že by jejich pomůcky byly od prosince se spoluúčastí pacienta.

 

Stomické sáčky

 

* V zákoně č. 48/1997 Sb. jsou nově limity uvedeny bez DPH (u většiny položek je sazba 15 %) a jednotlivé úhradové skupiny obsahují popis parametrů, které musí produkt splnit pro získání úhrady z veřejného zdravotního pojištění.

NA CO SI DÁT POZOR

  • Mít v pořádku dokumentaci pacienta
  • Zařazení pacienta podle úniku moči následně ovlivňuje výši měsíčního limitu a jeho případnou finanční spoluúčast
  • Ceny a limity v příloze zákona č. 48/1997Sb. jsou uváděny bez DPH

Nejčastěji předepisované zdravotní pomůcky HARTMANN 

Původní
kód VZP
Nový
kód SÚKL 
Název pomůcky
0087117 5009788 Vložky MoliCare® Lady 2 kapky
0087674 5009818  Vložky MoliCare® Men 4 kapky
0087315 5009794 Natahovací kalhotky MoliCare® Mobile 6 kapek M
0087316 5009795 Natahovací kalhotky MoliCare® Mobile 6 kapek L
0088173 5009827 Zalepovací kalhotky MoliCare® Elastic 6 kapek M
0088174 5009828 Zalepovací kalhotky MoliCare® Elastic 6 kapek L
0080173 5009920 Gázový kompres sterilní Sterilux® 10 × 10 cm (25× 2 ks)
0019681 5009917 Gázový kompres nesterilní Sterilux® 10 × 10 cm (100 ks)
0000885 5010034 Kompresivní obinadlo Idealtex® 10 cm × 5 m (1 ks)

OBRAŤTE SE NA NÁS

Kontaktujte svého obchodního zástupce

Volejte speciální HOTLINE linku 800 100 150 po–pá 8–16 h

Zúčastněte se seminářů SPL zaměřených na danou problematiku

SPL SEMINÁŘ OLOMOUC 16. 11. – odborná přednáška NOVINKY V ÚHRADÁCH

SPL SEMINÁŘ NOVÝ BOR 23. 11. – odborná přednáška NOVINKY V ÚHRADÁCH

SPL SEMINÁŘ ČESKÉ BUDĚJOVICE 30. 11. – odborná přednáška NOVINKY V ÚHRADÁCH

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky v souvislosti s novelou zákona najdete na www.hartmann.cz

Může vás také zajímat

XX. celostátní kongres s mezinárodní účastí
Ve dnech 5. a 6. května se konal v prostorách Univerzity Pardubice již XX. celostátní kongres…
Postup při preskripci, doktor a pacient
V předchozích článcích jsme vás již informovali o hlavních změnách, které přinesla Novela…
Businessman kategorizační strom
Kategorizační strom je nově přílohou zákona č. 48/1997 Sb.
Přinášíme Vám jeho aktuální…