Číselný kód Kategorizační strom Popis Preskripční omezení Indikační omezení Množstevní limit Úhradový limit
bez DPH
Možnost cirkulace
01 ZP krycí            
01.01 ZP pro klasické hojení ran            
01.01.01 gázy            
01.01.01.01 gázy skládaná – sterilní min. 8 vrstev,
min. 17 vláken na 1 cm2
0,0174 Kč / 1 cm2 ne
01.01.01.02 gázy skládaná – nesterilní min. 8 vrstev,
min. 17 vláken na 1 cm2
0,0087 Kč / 1 cm2 ne
01.01.02 netkané textilie            
01.01.02.01 netkaná textilie – sterilní min. 4 vrstvy 0,0174 Kč / 1 cm2 ne
01.01.02.02 netkaná textilie – nesterilní min. 4 vrstvy 0,0087 Kč / 1 cm2 ne
01.01.02.03 kombinované savé kompresy 0,0695 Kč / 1 cm2 ne
– bez superabsorbentu
01.01.02.04 kombinované savé kompresy 0,3913 Kč / 1 cm2 ne
– se superabsorbentem
01.01.02.05 hypoalergenní fixace 0,0087 Kč / 1 cm2 ne
01.02 ZP pro vlhké hojení ran            
01.02.01 obvazy neadherentní            
01.02.01.01 obvazy kontaktní neadherentní k zabránění adherence sekundárních krytí ke spodině po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 0,3478 Kč / 1 cm2 ne
01.02.01.02 obvazy kontaktní neadherentní
– se savým jádrem
k zabránění adherence sekundárních krytí ke spodině po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 0,5217 Kč / 1 cm2 ne
01.02.01.03 obvazy kontaktní neadherentní silikonové k zabránění adherence sekundárních krytí ke spodině, možnost výměny po více dnech ev. pomoc při formování jizev ran po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 2,17 Kč / 1 cm2 ne
01.02.01.04 antiseptické neadherentní krytí k zabránění adherence sekundárních krytí ke spodině,
s efektem antimikrobiálním
po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 0,96 Kč / 1 cm2 ne
01.02.01.05 krytí kontaktní neadherentní s lipidokoloidní kontaktní vrstvou obsahuje lipidokoloidní technologii po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 2,26 Kč / 1 cm2 ne
01.02.02 krytí s aktivním uhlím            
01.02.02.01 krytí s aktivním uhlím krytí se schopností adsorpce zápachu, čištění rány, ke snížení sekrece po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 0,96 Kč / 1 cm2 ne
01.02.02.02 krytí s aktivním uhlím
– s aktivní látkou
krytí se schopností adsorpce zápachu, čištění rány, ke snížení sekrece, k managementu infekce v ráně po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 1,04 Kč / 1 cm2 ne
01.02.03 hydrogelové krytí            
01.02.03.01 hydrogelové krytí – plošné hydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro defekty plošné, povrchové po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 2,78 Kč / 1 cm2 ne
01.02.03.02 hydrogelové krytí – amorfní hydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro plošné povrchové i hluboké defekty po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 21,70 Kč / 1 g
21,70 Kč / 1 ml
ne
01.02.03.03 hydrogelové krytí – na textilním nosiči hydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro plošné povrchové i hluboké defekty po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 1,30 Kč / 1 cm2 ne
01.02.03.04 hydrogely amorfní s aktivní látkou hydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro plošné povrchové i hluboké defekty, ovlivňující spodinu dle aktivní látky, v případě antimikrobiální aktivity musí obsahovat prokazatelně antimikrobiální složku po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 9,74 Kč / 1 g
9,74 Kč / 1 ml
ne
01.02.04 alginátové krytí            
01.02.04.01 alginátové krytí – plošné velmi dobrá absorpce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 1,56 Kč / 1 cm2 ne
01.02.04.02 alginátové krytí – plošné s aktivní látkou velmi dobrá absorpce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, ovlivnění infekce v ráně po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 2,17 Kč / 1 cm2 ne
01.02.04.03 provazce, tampony velmi dobrá absorpce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, s výhodou do dutin a podminovaných ran po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 1,56 Kč / 1 cm2 ne
01.02.04.04 provazce, tampony
– s aktivní látkou
velmi dobrá absorpce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, ovlivnění infekce v ráně, s výhodou do dutin a podminovaných ran po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 2,17 Kč / 1 cm2 ne
01.02.04.05 alginátová krytí amorfní
– s aktivní látkou
amorfní alginátová matrix s vazbou na aktivní látku, která je aktivní po kontaktu s exsudátem po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 10,13 Kč / 1 g
10,13 Kč / 1 ml
ne
01.02.05 hydrokoloidní krytí            
01.02.05.01 hydrokoloidy bez okraje k udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodiny po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 1,30 Kč / 1 cm2 ne
01.02.05.02 hydrokoloidy s okrajem k udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodiny se schopností se přichytit k okolí rány po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 2,08 Kč / 1 cm2 ne
01.02.05.03 pasty k udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodiny – dutin po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 11,30 Kč / 1 g ne
01.02.05.04 zásypy k udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodiny po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 9,56 Kč / 1 g ne
01.02.06 hydrovlákna            
01.02.06.01 hydrovlákna management exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení,
lze i do hlubokých ran
po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 1,48 Kč / 1 cm2 ne
01.02.06.02 hydrovlákna – s aktivní látkou management exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení,
lze i do hlubokých ran,
obsahuje prokazatelně antimikrobiální složku
po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 2,17 Kč / 1 cm2 ne
01.02.06.03 hydrovlákna – provazce, tampony management exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení,
do hlubokých ran
po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 1,74 Kč / 1 cm2 ne
01.02.06.04 hydrovlákna – provazce, tampony
– s aktivní látkou
management exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení,
do hlubokých ran, obsahuje prokazatelně antimikrobiální složku
po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 2,35 Kč / 1 cm2 ne
01.02.07 hydropolymery, polyuretany
a pěny
           
01.02.07.01 hydropolymery, polyuretany
a pěny – plošné
management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 1,65 Kč / 1 cm2 ne
01.02.07.02 hydropolymery, polyuretany
a pěny – plošné s okrajem
management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s lepícími schopnostmi ke kůži po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 2,00 Kč / 1 cm2 ne
01.02.07.03 hydropolymery, polyuretany
a pěny – s měkkým silikonem
management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 1,74 Kč / 1 cm2 ne
01.02.07.04 hydropolymery, polyuretany
a pěny – s měkkým silikonem
a okrajem
management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s lepícími schopnostmi ke kůži, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou, s lepícími schopnostmi ke kůži po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 2,17 Kč / 1 cm2 ne
01.02.07.05 hydropolymery, polyuretany
a pěny – do dutin
management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány
– k výplni dutiny
po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 1,65 Kč / 1 cm2 ne
01.02.07.06 hydropolymery, polyuretany
a pěny – s aktivní látkou
management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 2,17 Kč / 1 cm2 ne
01.02.07.07 hydropolymery, polyuretany
a pěny – s aktivní látkou
a okrajem
management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 2,17 Kč / 1 cm2 ne
01.02.07.08 hydropolymery, polyuretany
a pěny –s měkkým silikonem
a aktivní látkou
management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 2,50 Kč / 1 cm2 ne
01.02.07.09 hydropolymery, polyuretany
a pěny –s měkkým silikonem
a okrajem a s aktivní látkou
management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou,
s lepícími schopnostmi ke kůži
po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 2,17 Kč / 1 cm2 ne
01.02.07.10 hydropolymery, polyuretany
a pěny –s gelem
management exsudátu, zvlhčení spodiny, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 1,74 Kč / 1 cm2 ne
01.02.07.11 hydropolymery, polyuretany
a pěny –s gelem s okrajem
management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 2,17 Kč / 1 cm2 ne
01.02.07.12 hydropolymery, polyuretany
a pěny –se silikonem a aktivní látkou k odvodu exsudátu
odvádí exsudát, obsahuje prokazatelně antimikrobiální složku a silikonovou kontaktní vrstvu po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 2,60 Kč / 1 cm2 ne
01.02.08 filmové obvazy            
01.02.08.01 filmové obvazy – plošné krytí k ochraně rány, ochraně okolí před macerací a sekundární krytí po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 0,43 Kč / 1 cm2 ne
01.02.08.02 filmové obvazy – plošné se silikonem krytí k ochraně rány, ochraně okolí před macerací po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 0,87 Kč / 1 cm2 ne
01.02.08.03 filmové obvazy – tampony krytí k ochraně rány a ochraně okolí před macerací po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 13,26 Kč / 1 ml ne
01.02.08.04 filmové obvazy – spreje krytí k ochraně rány a ochraně okolí před macerací po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 7,83 Kč / 1 ml ne
01.02.09 bioaktivní obvazy            
01.02.09.01 bioaktivní obvazy – plošné krytí vstupující aktivně do procesu hojení, prodlouhodobě stagnující defekty po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 6,09 Kč / 1 cm2 ne
01.02.09.02 bioaktivní obvazy – v tubě krytí vstupující aktivně do procesu hojení, prodlouhodobě stagnující defekty po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 14,78 Kč / 1 g ne
01.02.09.03 bioaktivní obvazy – na síťovině krytí vstupující aktivně do procesu hojení, prodlouhodobě stagnující defekty po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 1,30 Kč / 1 cm2 ne
01.02.10 čistící obvazy            
01.02.10.01 čistící obvazy – plošné vhodné k vyčištění spodiny rány,
k odstranění povlaků
po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 0,43 Kč / 1 cm2 ne
01.02.10.02 čistící obvazy – aktivní vhodné k vyčištění spodiny rány,
k odstranění povlaků
po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 3,65 Kč / 1 cm2 ne
01.02.10.03 čistící obvazy – k mechanickému čištění vhodné k vyčištění spodiny rány,
k odstranění povlaků pomocí mechanického debridementu
po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 1,22 Kč / 1 cm2 ne
01.02.11 čistící roztoky aktivní            
01.02.11.01 čistící roztoky aktivní aseptické roztoky sloužící
k obkladům a oplachům, podpora autolytických aktivit v defektu
po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 0,70 Kč / 1 ml ne
01.02.11.02 čistící gely aktivní aseptické gely pro podporu autolytických aktivit v defektu po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 13,04 Kč / 1 g
13,04 Kč / 1 ml
ne
01.02.12 dermoepidermální náhrady            
01.02.12.01 xenotransplantáty náhrada kožního krytu, podpora epitelizace po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 6,96 Kč / 1 cm2 ne
01.02.12.02 syntetické kožní náhrady náhrada kožního krytu, podpora epitelizace po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 6,52 Kč / 1 cm2 ne
01.02.13 ostatní krytí            
01.02.13.01 kolagenové krytí po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 3,48 Kč / 1 cm2 ne
01.02.13.02 krytí obsahující hyaluronan
– plošné
krytí podporující čištění, granulaci, aktivuje hojící procesy po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 0,65 Kč / 1 cm2 ne
01.02.13.03 krytí obsahující hyaluronan
– roztok, gel
krytí podporující čištění, granulaci, aktivuje hojící procesy po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 5,52 Kč / 1 g ne
01.02.13.04 krytí obsahující hyaluronan
– sprej
krytí podporující čištění, granulaci, aktivuje hojící procesy po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 11,30 Kč / 1 ml ne
01.02.13.05 krytí obsahující med – plošné materiály k podpoře hojení, čistící a antibakteriální efekt po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 1,65 Kč / 1 cm2 ne
01.02.13.06 krytí obsahující med – gel, pasta materiály k podpoře hojení, čistící a antibakteriální efekt po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 13,04 Kč / 1 g ne
01.02.13.07 hydrobalanční krytí management exsudátu po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 2,35 Kč / 1 cm2 ne
01.02.13.08 nanokrystalické stříbro – plošné management infekce v defektu po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 2,43 Kč / 1 cm2 ne
01.02.13.09 nanokrystalické stříbro – sprej management infekce v defektu po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 3,48 Kč / 1 ml ne
01.02.13.10 biokeramické krytí management exsudátu u sekretujících ran po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 2,61 Kč / 1 cm2 ne
01.02.13.11 maltodextrin materiály k podpoře hojení
a čistění rány
po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem   3,30 Kč / 1 g ne
01.02.13.12 kadexomer s jodem – plošný management exsudátu a infekce po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 2,91 Kč / 1 cm2 ne
01.02.13.13 kadexomer s jodem – zásyp management exsudátu a infekce po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 14,78 Kč / 1 g ne
01.02.13.14 kadexomer s jodem – mast management exsudátu a infekce po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 14,78 Kč / 1 g ne
01.02.13.15 samolepící silikonové krytí na jizvy po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 2,61 Kč / 1 cm2 ne
01.02.13.16 superabsorpční krytí krytí k managementu exsudátu,
s vysokou absorpční kapacitou díky superabsorpčním částicím, které jsou součástí jádra a váží pevně a bezpečně exsudát
po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem 0,65 Kč / 1 cm2 ne
01.03 obinadla a náplasti            
01.03.01 obinadla fixační            
01.03.01.01 obinadla fixační – elastická 0,0044 Kč / 1 cm2 ne
01.03.01.02 obinadla fixační – elastická, kohezivní 0,0174 Kč / 1 cm2 ne
01.03.01.03 obinadla fixační – neelastická 0,0026 Kč / 1 cm2 ne
01.03.02 obinadla hadicová            
01.03.02.01 obinadla hadicová – podpůrná 0,0522 Kč / 1 cm2 ne
01.03.02.02 obinadla hadicová – podkladová 0,0087 Kč / 1 cm2 ne
01.03.02.03 obinadla hadicová – fixační 0,1043 Kč / 1 cm2 ne
01.03.03 náplasti            
01.03.03.01 samolepící krytí - - - - 0,225 Kč / 1 cm2 ne
01.04 savé prostředky            
01.04.01 vata buničitá            
01.04.01.01 vata buničitá 1000 g / měsíc 0,0869 Kč / 1 g ne
01.04.01.02 vata buničitá – dělená DIA 300 ks / měsíc 0,0261 Kč / 1 ks ne
4 ZP ortopedicko protetické
a ortopedická obuv
           
04.02.06.01 břišní pásy elastické
– bez výztuh
pružné materiály bez přídavného zpevnění CHI; NEU; ORP; ORT; PED; PRL; REH; REV oslabení břišní stěny, kde hlavním terapeutickým účinkem je mírná elastická fixace 1 ks / 1 rok 348,00 Kč / 1 ks ne
6 ZP pro kompresivní terapii            
06.01.01.01 kompresivní elastická obinadla –krátkotažná tažnost 40% – 100% DER; CHI; INT; ANG; PRL; REH; DIA 0,0086 Kč / 1 cm2 ne
06.01.01.02 kompresivní elastická obinadla –středně, dlouhotažná tažnost 101% – 200% DER; CHI; INT; PRL; REH; ANG; DIA 0,0086 Kč / 1 cm2 ne

Může vás také zajímat

XX. celostátní kongres s mezinárodní účastí
Ve dnech 5. a 6. května se konal v prostorách Univerzity Pardubice již XX. celostátní kongres…
Postup při preskripci, doktor a pacient
V předchozích článcích jsme vás již informovali o hlavních změnách, které přinesla Novela…
Nová legislativa pro preskripci zdravotnických prostředků
Přinášíme vám přehled změn, které budou následovat od 1. 12. 2019 v preskripci zdravotnických…