Uvolnění preskripce vlhkého krytí

Lékařům a poskytovatelům zdravotní péče se rozšiřují možnosti a způsoby jak pečovat o pacienty i prostor rozhodnout se pro výběr výrobku na předpis na základně kvality. Tímto se pro pacienta zvýší jak komfort poskytované zdravotní péče, tak i celková kvalita jeho života.

Hlavní změny – vlhké krytí:

• Může předepsat každý ambulantní lékař včetně praktického lékaře
• „Odložené schvalování“ revizním lékařem až po uplynutí 6 měsíců od zahájení léčby
• Nemá indikační omezení
• Není nastaven žádný množstevní limit
• Úhrada je kalkulována za cm2 nebo gram bez omezení velikosti nebo množství

Současná pravidla      Nová pravidla
Hrazeno do rozměru 12 × 12 cm     Bez omezení
Preskripce omezena na DIA, DRV, GER, CHR, INT, J16     Bez omezení (vč. praktických lékařů)
Revizní lékař po uplynutí lhůty 3 měsíců od zahájení léčby schvaluje každý další léčebný materiál (poukaz)     Revizní lékař schvaluje až po 6 měsících
Úhrada na balení     Úhrada na plochu v cm2 nebo gramu
75% úhrada gelů a roztoků, zbytek platí pacient
(tzv. povinná spoluúčast pacienta)
    Plná úhrada do výše zákonného limitu
Max. úhrada 160 Kč za 1 ks     Stanovena maximální úhrada na 1 cm2/gram pro danou kategorii

Současná podoba úhrad platí už jen do 30. 11. 2019

(stávající výše a podmínky úhrady)

Říjen 2019 Úhradová vyhláška 2020
    Detaily úhradových pravidel (limitací, regulací) pro rok 2020 vyjdou v úhradové vyhlášce, nejpozději do konce října.
Listopad 2019 Nové Číselníky ZP
    Nová pravidla úhrad (množstevní limity, preskripční a indikační omezení) budou
účinná od 1.12. a objeví se i v nových číselnících zdravotních pojišťoven.
  Nové Metodiky k číselníku ZP
    Metodiky budou obsahovat bližší rozpracování pravidel pro předepisování a vykazování
Prosinec 2019 Nová podoba úhrad od 1. 12. 2019
    (Nové výše a podmínky úhrady)

Může vás také zajímat

XX. celostátní kongres s mezinárodní účastí
Ve dnech 5. a 6. května se konal v prostorách Univerzity Pardubice již XX. celostátní kongres…
Postup při preskripci, doktor a pacient
V předchozích článcích jsme vás již informovali o hlavních změnách, které přinesla Novela…
Businessman kategorizační strom
Kategorizační strom je nově přílohou zákona č. 48/1997 Sb.
Přinášíme Vám jeho aktuální…