V granulační fázi hojení se v ráně tvoří nové krevní cévy, tzv. neoangiogeneze, a ránu postupně vyplní granulační tkáň. Vzniká síť kolagenních vláken (produkt fibroblastů). Tvorbu těchto vláken zvyšuje růstový faktor TGF-β), který produkují v ráně přítomné makrofágy. Takto vzniklá síť je podkladem pro následující proces epitelizace.

Když ránu vyplní granulační tkáň, začíná se uzavírat

Volíme proto velmi šetrné metody, jak ránu ošetřovat. Je důležité zabránit hypergranulacím (nadměrnému růstu granulační tkáně), infekci, traumatizaci rány a je nezbytné udržet prostředí ideálně vlhké. Konkrétní prostředek na léčbu ran je nutno zvolit adekvátně k vlhkosti a hloubce rány.

Vhodné krytí pro ochranu nové tkáně

K ochraně vznikající granulační tkáně a zamezení hypergranulacím lze použít vhodná primární krytí – AtraumanAtrauman AgGrassolind-neutralHydrotulHydrocoll.

U silněji exsudujících ran můžeme použít krytí s vysokou absorpční schopností – PermaFoam.

Pro hlubší granulující rány je vhodné hydroaktivní krytí, které dokáže ránu vyplnit – HydroClean, u silnější sekrece Sorbalgon, pro suchou ránu Hydrosorb Gel.

Mělké rány překrýváme hydroaktivním krytím, které ránu dobře chrání – HydrocollHydrosorb,Hydrotul.