Hojení rány je proces, k němuž dochází po vzniku rány a který probíhá v několika fázích:

Právě léčba ran vyžaduje správnou lékařskou péči (vhodně zvolené krytí, ošetření její spodiny apod.), protože je zde velké riziko stagnace hojení v určité fázi a přechodu do chronicity.

Polyesterový tyl s drobnými oky pro podporu granulace
Až 7 dní postupně uvolňuje nanočástice stříbra do rány
Mastný tyl s bavlněným základem
Savý polštářek rychle a spolehlivě čistí rány. Hodí se hlavně na komplikované rány.
Krytí vytváří optimální prostředí v ráně.
Samolepicí transparentní krytí na rány.
Samolepicí transparentní obvaz s extra savým polštářkem
Transparentní hydrogelový obvaz s vysokým obsahem vody
Intenzivně hydratuje a čistí hluboké rány
Polyuretanové krytí účinně hydratuje i absorbuje zároveň
Pórovitá struktura krytí rychle a efektivně čistí ránu
Gázový kompres se superabsorpční schopností
Krytí z mořských řas pro léčbu hlubokých infikovaných ran