V první fázi hojení je cílem organismu odstranit z rány veškeré nežádoucí složky. Dochází tedy k rozvoji zánětu, pro který je charakteristický otok, zarudnutí, bolest a zvýšená teplota postiženého místa. Dochází k migraci zánětlivých buněk (leukocytů, histiocytů, fibroblastů), jejichž primární úlohou je fagocytóza, tedy proces rozpoznávání a pohlcování cizorodých částic.

V místě rány často vzniká nekróza

Nekróza je mechanickou a funkční překážkou v uzavírání rány, stejně jako jí může být i fibrinový povlak. Pro úspěšný proces hojení je proto odstranění nekróz, devitalizované nevaskularizované tkáně a povlaků nezbytnou nutností. Odstraňování nekrotických tkání označujeme pojmem nekrektomie.

Débridement je odstraňování nekrotických tkání

Débridement lze provést chirurgicky nebo lze zvolit šetrnější enzymatický či autolytický debridement. Ke slovu často přichází i hydroterapie, podtlaková terapie nebo larvoterapie.

Další informace metodách débridementu.

U produktů vhodných pro léčbu ran v čisticí fázi najdete pro přesnější indikaci níže uvedené ikonky, které rozlišují i nejdůležitější typy ran.