4 minuty

MUDr. Juraj Horský – Ambulance chronických ran Sušice

„Změny v preskripci vnímám jak pro pacienty, tak pro nás zdravotníky jako naprosto klíčové. Do naší ambulance přichází stále velké množství nových pacientů s chronickou ránou. Jedná se většinou o silně secernující defekty poměrně rozsáhlých rozměrů.

Mudr. Juraj Horský Ambulance chronických ran

Dříve jsme byli omezeni u preskripce jen malými rozměry krytí, ale nyní už bez obav můžeme napsat na poukaz například i velký rozměr sekundárního krytí, který opravdu potřebujeme, aby pacient zůstával v suchu a cítil se komfortně. Navíc veškeré produkty, které používáme, jsou bez doplatku pacienta, a to si myslím, že je v dnešní době velký benefit.“

MUDr. Matěj Pekař, PhD, MBA, chirurg – Vítkovická nemocnice 

MUDr. Matěj Pekař chirurg

„Nespočetné množství převazového materiálu pro vlhké hojení vyžaduje kontinuální erudici v této problematice. Když bych měl odpovědět na otázku, co poradit lékařům, kteří se nově zajímají o hojení ran, doporučil bych jim zaškolení na pracovišti, které má v hojení ran již jistou tradici, zkušenosti a uspokojivé výsledky u svých pacientů.

Pro ambulantní lékaře se nyní v českém zdravotnictví (mimo jiné i díky novým pravidlům preskripce) otevírá nespočet možností, jak ošetřovat rány a posouvají se tím opět hranice léčení ran, což je pozitivně vnímáno i ze strany pacientů.“

MUDr. Kateřina Libigerová – kožní ambulance FN Olomouc

Jak se paní doktorka Libigerová dívá na prodloužení signálního kódu a spolupráci s praktickými lékaři? „Mám takovou zkušenost, že odbornou péči vyhledají pacienti spíše s horšími defekty, často ve stádiu semicirkulární či cirkulární ulcerace, která je již na léčbu a péči o ránu velmi náročná, a to zejména finančně. V tomto případě velice vítám prodloužení lhůty odloženého schvalování úhrady léčebných materiálů revizním lékařem, která je už v současné době prodloužena na 6 měsíců od zahájení léčby. Ne vždy se totiž v původních 3 měsících podařilo úspěšně projít všemi fázemi hojení ran. Spolupráci s revizními lékaři v tomto případě hodnotím velice kladně.“

A dodává: „Výhodou je také skutečnost, že použití prostředků pro vlhké hojení ran je dnes bez omezení specializace ošetřujícího lékaře, což výrazným způsobem podpoří mezioborovou spolupráci, např. dermatolog – praktický lékař. V tomto případě se dermatologovi nabízí možnost zhodnotit aktuální stav rány a doporučit vhodnou terapii, která následně přechází do režie praktického lékaře, který má dále možnost spolupracovat se sestřičkami agentury domácí péče.“

MUDr. Dagmar Kuběnová – Ortopedická klinika ÚVN Praha

„Využití vlhkého hojení v oboru ortopedie přineslo velký posun v rychlosti hojení chronických ran a defektů. Předepisovat materiál a prostředky hojení v ambulantní péči má nyní i nedosažitelný význam z ekonomické stránky věci, je možné doporučovat materiál, na který by se dříve nemohlo ani pomýšlet. Zavedením používání materiálu přímo na sále pro podporu primárního hojení rány či epitelizaci nám významně přispělo ke snížení komplikací v hojení rány i nákladů na materiál a na oddělení.“

Jak vnímá, paní doktorka, důležitost spolupráce s agenturami domácí péče v oblasti hojení ran? „Zkušenost s následnou domácí péči máme velmi dobrou, školení pracovníci dle instrukcí dokážou provádět převazy bez problémů i v domácím prostředí.“

Sestra u pacienta u domácí péče

Jak si poradila s penalizací a co by vzkázala kolegům lékařům, kteří se obávají s preskripcí prostředků pro vlhké hojení ran začít?

„Penalizaci jsme zatím nezažili, ale při podání žádosti došlo u 2 klientů k požádání ze strany pojišťovny o předložení podrobnější dokumentace, propouštěcí zprávy a operačního protokolu a až pak byla žádost o zahájení vlhkého hojení schválena. A co bych vzkázala lékařům? Žádné obavy, přináší to v podstatě jen samá pozitiva. Při využití prostředků vlhkého hojení se velmi urychlí tento proces, zmenšuje se frekvence návštěv pacienta v ambulanci, ve finále se pak šetří náklady na ošetřování. Pro pacienta přináší tento způsob léčby určitý komfort. Přibude trochu více administrativy a celkově agendy okolo hojení, správně vedené dokumentace či zápis o každém převazu, nedílnou součástí je i fotodokumentace. Nicméně toto vše se vyplatí, jelikož se používáním vlhkého krytí značně zkrátí doba léčby.“

1