Macerace je rozmáčení okrajů rány vzniklé působením tekutiny, tedy zpravidla zánětlivým výtokem. Nejčastěji je důsledkem nesprávné péče o chronické rány – nevhodně zvolené krytí nebo malá frekvence převazů rány.

Rozmáčení okrajů rány ovlivní výběr krytí

Pro minimalizaci rizika macerace je vhodné použít krytí s vysokou absorpční schopností, například polyuretanová krytí. Možností je také volba krytí, které umožní volný odtok exsudátu z rány (neadherentní krytí) v kombinaci s vhodným savým sekundárním krytím.