Tyto faktory jsou dány stavem rány samotné a jedná se především o přítomnost infekcemaceraci či dehiscenci rány.

Zpomalení hojení v důsledku infekce v ráně je nejčastější komplikací léčby ran.
Macerace je rozmáčení okrajů rány vzniklé působením tekutiny.
Dehiscence neboli rozpad rány komplikuje hojení především u akutních ran.