Běžná péče o nehojící se akutní a chronické rány často zahrnuje buď vyčištění rány, nebo débridement. Débridement neboli odstranění nekrotické tkáně z rány hraje nezbytnou roli pro nastartování procesu hojení. V posledních letech bylo zavedeno mnoho různých nových technik debridementu. Dokumenty vydané European Wound Management Association (EWMA) upřesňují přínosy a nevýhody některých základních typů débridementu.

Mechanický débridement

•    Výhody: velmi rychlá metoda, nevyžaduje žádné zvláštní odborné znalosti (snadné provedení), moderní produkty určené k mechanickému débridementu rány údajně způsobují pouze minimum nebo žádnou bolest, nedochází k poškození zdravé tkáně (selektivní débridement).
•    Nevýhody: tradiční technika wet-to-dry může mít za následek zvýšené riziko infekce, poškození zdravých tkání a bolesti. Není účinný v případě silné, houževnaté a tvrdé nekrózy (nutné předchozí změkčení).

Ostrý débridement

•    Výhody: rychlá metoda, nenáročný na materiál a personál, účinný u ran s pevnou vrstvou nekrotické tkáně, vhodný pro exsudující rány a v některých případech i pro infikované rány.
•    Nevýhody: riziko infekce, pokud nejsou zajištěny sterilní podmínky.

Larvoterapie

•    Výhody: zmírnění bolesti, odstranění bakterií a zápachu, materiálně málo náročná, přesně odlišuje nekrotickou tkáň od živé tkáně.
•    Nevýhody: larvoterapie může být bolestivá, je kontraindikována u některých částí těla, u pacientů se sníženým prokrvením, u ran s odhalenými cévami vyživujícími životně důležité orgány a u onkologických ran.

Autolytický nebo enzymatický débridement

•    Výhody: snadné provedení, úspora nákladů v důsledku méně častých převazů, nízká nebo žádná bolestivost, bez poškození zdravé tkáně (selektivní debridement), při autolytickém débridementu může být zajištěno odvádění exsudátu (pokud má použité krytí absorpční vlastnosti).
•    Nevýhody: riziko alergické reakce na složky krytí a riziko zánětu, některá krytí nejsou vhodná pro silně exsudující rány (enzymatické, hydrogely, okluzivní obvazy), pro účinnost enzymatického débridementu je nutné vlhké prostředí a může vést k nadměrné produkci exsudátu (není vhodný pro silně exsudující rány), autolytický debridement je časově náročný a je kontraindikován u infikovaných ran

Proplachová laváž nebo ultrazvuk

•    Výhody: proplachová laváž poskytuje flexibilní mechanismy účinku (u různých typů produktů) vhodné pro různé typy ran, ultrazvukem lze zasáhnout mnoho různých struktur a způsobit jejich zničení, dislokaci nebo a fyzikální modifikaci.
•    Nevýhody: vybavení nebývá vždy k dispozici a je nákladné, zejména laváž vyžaduje kvalifikovaný personál, anestezii a speciální místnost pro provedení zákroku, metody mohou být bolestivé (není-li zajištěno tlumení bolesti).

Chirurgický débridement

•    Výhody chirurgického débridementu: účinný u ran s pevnou vrstvou nekrotické tkáně, vhodný pro exsudující rány a v některých případech i pro infikované rány.
•    Nevýhody: nutnost kvalifikovaných pracovníků, anestezie, operačního sálu atd., může být velmi časově náročný, existuje riziko odstranění zdravé tkáně či infekce (pokud nejsou zajištěny sterilní podmínky), není vhodný pro pacienty se sníženou perfuzí, je třeba uplatňovat zvláštní opatření při ošetřování funkčně a esteticky důležitých oblastí.

Zdroj:
http://ewma.org/…JWCfinal.pdf

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…