Exsudát vylučovaný z rány může mít nejrůznější konzistenci, a to od husté a viskózní až po řídkou a vodnatou. Neexistuje žádný standardní postup pro péči o ránu s vysoce viskózním exsudátem, důraz je většinou kladen spíše na objem tvořícího se exsudátu. Přesto má péče o ránu, u níž vylučovaný exsudát vykazuje vysokou vazkost, svá specifika. Jejich stručné shrnutí přináší odborný text na  www.wintjournal.com.

Charakteristika vysoce viskózního exsudátu

Konzistence exsudátu je závislá na množství produkované tekutiny a počtu bílých krvinek a bakterií v ráně. Nízká viskozita naznačuje nízký obsah bílkovin. Vysoká viskozita exsudátu naopak vysoký obsah bílkovin, které mohou být důsledkem zvýšeného množství bakterií v ráně nebo zánětlivého procesu. Se zvyšujícím se počtem bílých krvinek a bakterií se zvyšuje hustota a neprůhlednost exsudátu.

Další příčinou zvýšené vazkosti exsudátu může být přítomnost zkapalněné nekrotické tkáně, zbytků krycích materiálů nebo lokálních přípravků. Efektivním řešením tak v těchto případech bývá zejména důkladný debridement rány nebo použití vhodného lokálního antimikrobiálního přípravku.

Faktory při výběru vhodného krytí

Obecným cílem při léčbě ran je dosáhnout toho, aby lůžko rány bylo vlhké, ale ne macerované. Krytí, která jsou schopna vypořádat se s velkými objemy tekutin s nízkou viskozitou, však nemusí být dostatečně efektivní při nižším objemu exsudátu s vysokou viskozitou. Když je exsudát vysoce viskózní, je důležité vzít v potaz mechanismus, jakým je exsudát krycím materiálem absorbován.

Pokud je např. perforace kontaktní vrstvy příliš drobná a póry se ucpávají, viskózní exsudát začne tvořit film v prostoru mezi ránou, kůží v okolí rány a krytím. Špatná absorpce může tedy způsobit, že se exsudát hromadí v lůžku rány, poškozuje podkladovou tkáň a potenciálně může zvýšit hloubku a velikost rány.  V případě úniku exsudátu pak navíc poškodit bariérovou funkci kůže v okolí rány.

Ránu je nutné neustále sledovat

Při výskytu vysoce viskózního exsudátu mohou být nutné častější převazy. Optimální je zvolit krytí, které je schopné absorbovat hustší složky exsudátu, které je atraumatické, s velkými póry a schopností efektivně odvádět exsudát a snížit frekvenci převazů. Tyto požadavky se změní v okamžiku, kdy se exsudát stává méně viskózní. Proto je důležité vyhodnotit schopnost krytí efektivně odvádět exsudát při každém převazu a jeho volbu přizpůsobit vlastnostem rány a typu exsudátu.

Zdroj:
http://www.wintjournal.com/…_vowden1.pdf

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…