V ráně, která se vyvíjí normálně, se produkce exsudátu časem snižuje, ale u chronických ran exsudát prodlužuje zánětlivou fázi hojení a má nepříznivý dopad na léčbu. Tento typ exsudátu obsahuje velké množství škodlivých látek, které mají negativní dopad na proces hojení.

Kdy se tvoří hodně exsudátu?

Nejčastější faktory nadměrné tvorby exsudátu v ráně:

 • Velikost a umístění rány
 • Onemocnění, která zvyšují únik tekutiny z kapilár (např. srdeční, renální nebo jaterní selhání)
 • Patologie rány
 • Selhání lymfatického systému
 • Zvýšená bakteriální zátěž
 • Léky (např. kortikosteroidy)
 • Přítomnost edému

Rány charakteristické nadměrnou tvorbou exsudátu.

 • Chronické bércové vředy
 • Pooperační dehiscentní rány
 • Maligní rány
 • Popáleniny
 • Zánětlivé vředy, jako např. revmatoidní vředy nebo gangrenózní pyodermie
 • Místa kožních štěpů

Problémy spojené s nadměrným množstvím exsudátu 

Pokud rána produkuje velké množství exsudátu a není vhodně léčena, spodina rány je nadměrně hydratována. To způsobuje unikání vlhkost, která působí na kůži v okolí defektu. Pokud je vlhkost zadržována pod krytím, může dojít k maceraci a kůže je náchylnější k poškození.

Vysoká hladina exsudátu může také způsobovat zápach, bolest, rozšíření rány, ztrátu proteinů, nerovnováhu tekutin a elektrolytů, zpomalené hojení nebo lokální infekci rány.

Únik exsudátu, zápach a bolestivost mohou být pro pacienty velmi nepříjemnou záležitostí a často vedou k jejich sociální izolaci. Pokud léčba není efektivní, mohou problémy spojené s nadměrným exsudátem vést k tomu, že pacient ztrácí důvěru v léčbu a nedodržuje nařízení lékaře, např. frekvenci převazů, užívání zvoleného krycího materiálu (může být těžký a objemný) nebo nutnost sedět delší dobu s nohama ve zvýšené poloze.

 

Zdroj: http://www.wounds-uk.com/…nt_10474.pdf

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…