Chirurgický débridement je nejrazantnější, nejrychlejší, ale též nejradikálnější formou debridementu. Provádí se pomocí skalpelu, nůžek, exkochleačních lžiček, pinzet apod. Je používán na rány, které musí být neodkladně vyčištěny, na infikované nekrotické rány, velmi rozsáhlé hluboké rány a na diabetické vředy s nekrózami.

Chirurgický debridement může být proveden najednou, až do krvácející tkáně, nebo může být nekrotická tkáň odebírána postupně. Často je chirurgický debridement kombinován s méně invazivními metodami, zejména s autolytickým debridementem.