Kód 51850 ztratil omezení pro hospitalizované pacienty a lze jej vykázat i v ambulanci. Nově vznikl kód 51849, který řeší den průběhu terapie. 

Systém Vivano je vhodný jak pro hospitalizované pacienty, tak právě pro následné ambulantní využití. Jednotka Vivano® Tec Pro je díky své velikosti a rozměrům přenosná a praktická kabelka s popruhem pacientům usnadňuje transport.

Vivano jednotka

Pacient je o terapii poučen, celý systém včetně jednotky je mu zapůjčen a domů odchází s praktickou příručkou.

Pro další informace kontaktujte našeho reprezentanta: +420 724 671 019

Přínos ambulantního využití podtlakové terapie potvrzují ze své zkušenosti i čtyři přední čeští specialisté

doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.; FN u sv. Anny v Brně, I. chirurgická klinika

Podtlaková terapie je neinvazivní metoda aktivního uzávěru rány. Terapie podporuje autolytický debridement, snižuje intersticiální otok spodiny rány, aktivní kontrakcí okrajů rány zmenšuje její objem, stimuluje tvorbu granulační tkáně a současně odvádí raný exsudát, čímž snižuje riziko macerace okolí rány. Díky bariérové funkci krytí zabraňuje podtlaková terapie sekundární rané infekci. 

MUDr. Lenka Veverková

Tato metoda se ve světě používá již od roku 1990 a v řadě evropských zemí je již považována za standard léčby komplikovaných ran. V České republice je známa od roku 2005 a doposud byla využívána pouze pro hospitalizované pacienty nejčastěji na odděleních všeobecné chirurgie, na kardiochirurgických pracovištích, v traumatologických či popáleninových centrech. Z dlouholetých klinických zkušeností vyplývá, že tato metoda snižuje celkové výdaje na léčbu a hospitalizaci, snižuje mortalitu a morbiditu, umožňuje časnou rehabilitaci, zlepšuje psychickou stránku pacienta a šetří čas zdravotnického personálu. 

V poslední době jsou systémy NPWT používány pro management uzavřených chirurgických incizí u pacientů s vysokým rizikem komplikací chirurgických ran. Jednotlivé systémy NPWT se i nadále vyvíjejí v závislosti na klinických zkušenostech a potřebách pacientů. Byly vyvinuty modely pro otevřené rány, které zahrnují lokální podávání roztoků, jsou nyní k dispozici také menší přenosné modely, které jsou vhodné pro ambulantní nebo domácí péči.

Na základě požadavku odborných společností a v součinnosti se vstřícností plátců zdravotní péče došlo ke společnému koncensu zrušení podmínky užívání NPWT jen v hospitalizační péči. Úspěch jednání byl čistě podpořen čísly z databáze nemocných, která jednoznačně prokazují zkrácení doby léčby a úsporu ekonomických nákladů, zátěže zdravotnického personálu a hlavně zlepšení kvality života nemocných.
Dovolím si touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli a podporovali vznik tohoto kódu. Umožnili nám, zdravotníkům, poskytnout pacientům kvalitní a sofistikovanou metodu v ambulantní sféře a v současné nejednoduché epidemiologické situaci tak i snížit zátěž nemocnic. 

plk. MUDr. Radek Doležel, Ph.D.; Ústřední vojenská nemocnice Praha, chirurgická klinika 2.LF UK a ÚVN

Od roku 2014 používáme na naší klinice s úspěchem ambulantně single-use (disposable) NPWT. Od 2. pol. 2020, kdy kód 51850 ztratil hospitalizační podmínku, využíváme ambulantně i plnohodnotnou konvenční podtlakovou terapii (NPWT) s kanystrovými systémy (např. na tlakové, venózní či diabetické defekty). Pacientům zapůjčujeme domů přístroje i kanystry po řádném poučení a pochopení obsluhy. Ty, u nichž volíme intermitentní mód, vybavujeme zpravidla i přídavnými proužky lepicí fólie, kdyby bylo potřeba systém přeci jen opravit.

V době pandemie nám ambulantní NPWT umožňuje doléčit časně propuštěné pacienty s infekty operačních ran. Ambulantní NPWT nám dává nově možnost zabezpečit neseptické pacienty s pooperačními komplikacemi (např. s dehiscencí čí infektem operační rány) bez nutnosti je znovu hospitalizovat. Ambulantní NPWT dokáže snížit frekvenci a počet ambulantních návštěv, aniž by tím jakkoliv utrpěla efektivita léčby.

MUDr. Radek Doležel
MUDr. Matěj Pekař

MUDr. Matěj Pekař, Ph.D., MBA; Nemocnice Ostrava – Vítkovice, chirurgické oddělení

Rok 2020 byl v České republice průlomovým pro podtlakovou terapii. Díky úsilí paní docentky Veverkové a dalších zainteresovaných osob se povedlo domluvit s pojišťovnami na ambulantním režimu ošetřování pacientů pomocí podtlakové terapie. Pro nemocnice to znamená odlehčení v lůžkovém fondu. Podtlaková terapie se tak stává pro pacienty ještě více dostupná a přináší jim komfort terapie v domácím prostředí. Osobní zkušenosti na našem pracovišti s ambulantní NPWT terapií jsou pozitivní. Tato možnost ošetřování akutních i chronických ran umožnila opět posunout hranice léčby dál směrem k rychlejšímu a efektivnějšímu hojení ran našich pacientů.

Bc. Tetyana Sladovník; Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, I. chirurgická klinika

V rámci zkvalitňování služeb v oblasti péče o ránu již několikátý měsíc poskytujeme podtlakovou terapii VivanoTec pro naše pacienty v ambulantním režimu. Ambulantní podtlaková terapie v sobě skrývá několik benefitů jak pro pacienta, tak i pro poskytovatele služeb. Mezi výhody, které pacienti u ambulantní podtlakové terapie oceňují, patří zkrácení doby hospitalizace, příjemný pobyt v domácím prostředí, zkrácení doby hojení rány a bezbolestné hojení. Poskytování ambulantního podtlaku přináší benefity i pro poskytovatele služeb: zkrácení doby nutné pro hospitalizaci pacienta, menší ekonomickou zátěž pro poskytovatele, časovou nenáročnost, rychlost a pohodlnost výměny/převazu a urychlení hojení pacienta díky menší stresové zátěži během hospitalizace.