Jak vypadá hyperbarická komora?

Hyperbarická komora je speciální uzavřené zařízení vyrobené z oceli, v němž pacienti pod tlakem dýchají stoprocentně čistý kyslík. Přetlak uvnitř komory je udržován na přesných hodnotách pomocí kompresoru a za kontroly moderní techniky. Pacienti uvnitř komory mohou sedět či ležet, na vdechování kyslíku používají speciální masku. Čas potřebný k léčbě závisí na stavu a diagnóze daného pacienta. Vdechovaný kyslík nezpůsobuje žádné nepříjemné pocity.

V čem spočívá hyperbarická oxygenoterapie?

Většina vzdušného kyslíku, který běžně dýcháme, se v krvi naváže na červené krvinky a jen malé množství je v krvi rozpuštěno. Množství rozpuštěného kyslíku je určeno atmosférickým tlakem. Při zvýšení tlaku nad úroveň tlaku atmosférického na dvoj- až trojnásobek dochází k významnému zvýšení množství kyslíku rozpuštěného v krvi. Čím více kyslíku se nachází v krvi, tím lépe se dostává k jednotlivým tkáním a orgánům, tedy i do oblastí postižených zužováním cév, které jsou tak pro červené krvinky kvůli jejich velikosti nepřístupné. Takové oblasti málo zásobené kyslíkem vznikají např. při nejrůznějších chronických chorobách (cukrovka, ischemická choroba dolních končetin), akutních poraněních (devastující zranění, popáleniny, omrzliny) či zánětlivých onemocněních. Hyperbarická oxygenoterapie pomáhá ale také pacientům po otravě oxidem uhelnatým nebo při dekompresním onemocnění potápěčů apod.

Jak hyperbarická oxygenoterapie pomáhá při hojení ran?

  • Podporuje účinnost bílých krvinek v boji proti infekci.
  • Působí toxicky na anaerobní baktérie, které preferují k životu prostředí s nízkým obsahem kyslíku.
  • Zesiluje působnosti některých antibiotik.
  • Způsobuje stah cév, čímž snižuje průtok krve a napomáhá tak redukci otoku v ráně.
  • Podporuje redistribuci krevního toku z oblastí normálně prokrvených do oblastí s poruchou prokrvení.
  • Příznivě působí na hojení dlouhodobě otevřených ran a defektů (zejména u cukrovky), spojených s poruchou prokrvení a infekcí.
  • Urychluje hojení tkání v okolí nádoru poškozených ozařováním.

Zdroj:

Centrum hyperbarickej medicíny

oxygenoterapie.com

Moravskoslezský deník

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…