Hygiena rukou

Důsledné dodržování hygieny rukou u zdravotnického personálu je podle WHO jedním z klíčových faktorů prevence nozokomiálních infekcí. První výsledky z aktuálního globálního průzkumu WHO navíc potvrzují, že tyto infekce jsou často rezistentní k antibiotikům používaným k jejich léčbě. Infekce související s hospitalizací jsou obvykle způsobeny bakteriemi přenesenými z rukou zdravotníků při přímém kontaktu s pacientem. Z každých 100 hospitali­zovaných pacientů v rozvinutých zemích alespoň 7 pacientů bývá nakaženo nozokomiální infekcí. U kriticky nemocných pacientů na jednotkách intenzivní péče se takové infekce týkají přibližně 30 pacientů ze 100.

Antimikrobiální rezistence a pečlivá hygiena rukou

WHO vydala v květnu zprávu o antimikrobiální rezistenci dokumentující ve všech regionech světa vysokou míru rezistence u bakterií, které způsobují běžné infekce (např. infekce močových cest, infekce v místě chirurgické rány, zápal plic a infekce krevního řečiště).
Počáteční výsledky celosvětového šetření potvrzují, že rezistence vůči antibiotikům je u bakterií izolovaných ve zdravotnických zařízeních velmi častá, např. až 38 % u meticilin-rezistentního Staphylococcus aureus (MRSA) v evropském regionu.

Experti WHO zdůrazňují, že existují jasné vědecké důkazy o tom, že pečlivá hygiena rukou u zdravotnických pracovníků snižuje výskyt nozokomiálních infekcí způsobených rezistentními bakteriemi, zejména MRSA.

5 klíčových momentů

Základem prevence přenosu infekcí ve zdravotnických zařízeních je dodržování hygieny rukou u zdravotnického personálu, a to v 5 klíčových okamžicích:

  • před přímým kontaktem s pacientem
  • před léčebnou procedurou vyžadující aseptické prostředí (např. aplikace katétru)
  • po kontaktu s tělními tekutinami
  • po přímém kontaktu s pacientem
  • po přímém kontaktu s okolím pacienta

K očistě rukou je možné použít prostředky na bázi alkoholu, popřípadě umýt ruce mýdlem a vodou, pokud jsou viditelně znečištěny. Použití alkoholového přípravku je však účinnější a má vyšší antimikrobiální účinek než mýdlo a voda.

Světová zdravotnická organizace se na úlohu hygieny rukou v prevenci šíření rezistentních bakterií snaží upozornit prostřednictvím kampaně „ZACHRAŇTE ŽIVOTY: Umyjte si ruce“ (SAVE LIVES: Clean Your Hands).

Zdroj: http://www.who.int/…-hygiene/en/

Může vás také zajímat

ARTMANN uvádí na trh nový systém VivanoTec Pro®
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…
pacient
30. 1. 2017
Polohování je základní součástí prevence vzniku dekubitů. Problém může nastat, pokud pacient…
kuze a nehty
27. 1. 2017
Dermatologické změny v oblasti nohou jsou u starších osob běžné. Stav kůže a nehtů spolu s…