Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče

Antimikrobiální rezistence a pečlivá hygiena rukou

WHO vydala v květnu 2014 zprávu o antimikrobiální rezistenci dokumentující ve všech regionech světa vysokou míru rezistence u bakterií, které způsobují běžné infekce jako jsou:

  • Infekce močových cest,
  • infekce v místě chirurgické rány,
  • zápal plic
  • a infekce krevního řečiště.

Počáteční výsledky celosvětového šetření potvrzují, že rezistence vůči antibiotikům je u bakterií izolovaných ve zdravotnických zařízeních velmi častá, např. až 38 % u meticilin-rezistentního Staphylococcus aureus (MRSA) v evropském regionu.

Experti WHO zdůrazňují, že existují jasné vědecké důkazy o tom, že pečlivá hygiena rukou u zdravotnických pracovníků snižuje výskyt nozokomiálních infekcí způsobených rezistentními bakteriemi, zejména MRSA.

5 klíčových momentů

Základem prevence přenosu infekcí ve zdravotnických zařízeních je dodržování hygieny rukou u zdravotnického personálu, a to v 5 klíčových okamžicích:

  1. před přímým kontaktem s pacientem
  2. před léčebnou procedurou vyžadující aseptické prostředí (např. aplikace katétru)
  3. po kontaktu s tělními tekutinami
  4. po přímém kontaktu s pacientem
  5. po přímém kontaktu s okolím pacienta

K očistě rukou je možné použít prostředky na bázi alkoholu, popřípadě umýt ruce mýdlem a vodou, pokud jsou viditelně znečištěny. Použití alkoholového přípravku je však účinnější a má vyšší antimikrobiální účinek než mýdlo a voda.

Světová zdravotnická organizace se na úlohu hygieny rukou v prevenci šíření rezistentních bakterií snaží upozornit prostřednictvím kampaně „ZACHRAŇTE ŽIVOTY: Umyjte si ruce“ (SAVE LIVES: Clean Your Hands).

Více o infekcích v chirurgii se můžete dovědět ve stejnojmenném článku.

Zdroj: 

http://www.who.int/…-hygiene/en/

Může vás také zajímat

Produkty HydroTerapie
25. 5. 2020
V dnešní uspěchané době je dobré umět si některé věci zjednodušit. S tím vám může pomoci…
Ověřte si své znalosti kvíze
25. 2. 2020
Jaké jsou režimy NPWT? A za kolik dní je nezbytné ránu převázat? Pět krátkých otázek z…
Nový systém VivanoTec Pro: pokročilou jednotku podtlakové terapie s integrovaným systémem
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…