Bakteriální infekce

 

Infekce v místě operačního výkonu 

Tyto infekce bývají podle doktora Běliny velmi časté – tvoří až 20 % všech nosokomiálních nákaz (mezi nákazami spojenými s nemocniční péčí jim tak patří druhá příčka). Naštěstí, pouhá pětina z nich představuje ten nejnebezpečnější typ infekce – infekci vnitřních orgánů.

Statistiky JIP jsou ze samotné povahy těchto oddělení hrozivější: infekce v místě chirurgického výkonu se vyvine u čtvrtiny pacientů a 70 % z nich získá rezistenci na antibiotikum. Důsledky jsou pro pacienty velmi nepříznivé – až 40 % úmrtí na JIP nějak souvisí s infekcí.

Rizikové faktory vzniku infekce

„Proč někdo bude mít infekci, není zcela objasněno. Ke kontaminaci dochází vždy, ale k rozvoji infekce u každého nemocného nedochází. Rozvoj infekce v místě operačního výkonu je jevem multifaktoriálním,“ vysvětlil doktor Bělina.

Pak přehledně uvedl rizikové faktory a zásady pro předcházení infekcím před, v průběhu a po operaci. Holení rozhodně provádíme více než 48 hodin před operačním výkonem. I antibiotická profylaxe má svá pravidla.

Jak zdůraznil MUDr. Bělina, častou chybou je podávání ATB v nevhodném čase: „ATB podáváme 30–60 minut před chirurgickou incizí, a to intravenózně. Dřívější nebo pozdější podání riziko infekce zvyšuje.“ A upřesnil: „Správným podáním ATB profylaxe lze předejít 40–60 % infekcí v místě operačního výkonu.

Volíme antibiotika baktericidní, adekvátní k výkonu a bakteriologickému skríningu pacienta, a pak ještě přihlížíme k jejich ceně. Další dávku podáváme 3–4 hodiny po operaci – řídíme se farmakokinetikou, ale také případnou obezitou, délkou operace a krvácením. Ovšem pozor, u pacientů bez zjevného rizika se ATB podávají pouze do místa rány. ATB profylaxe by se neměla zbytečně prodlužovat – vede ke zvyšování rezistence a nežádoucím účinkům, jakým je například kolitida.“

Orientujte se v nových trendech

Péče s cílem omezit možnost infekce v průběhu operace by měla zohlednit – kromě běžných standardů – i poměrně nové trendy.

Obecně se doporučuje používat drény v co nejmenším množství, a když už, upřednostnit uzavřené od těch otevřených a včasně je odstranit. Účinnou novinkou je i antiseptický šicí materiál, jehož povrch je potažen ATB. Důležitým kritériem je udržení teploty pacienta v průběhu operace pod 36 stupňů Celsia, jinak riskujeme infekci.

Jak odhalovat a řešit výskyt patogenů na oddělení

Klíčová část přednášky se týkala aktivní spolupráce při odhalování patogenů na oddělení. Nosokomiální nákazy jsou ve všech nemocnicích a povinností každého je o nich informovat.

„K odpovědnému přístupu k prevenci infekcí na oddělení nevyhnutelně patří jejich záznam a sledování – sběr dat a jejich vyhodnocení. Proto by měla být standardem spolupráce s klinickým mikrobiologem. Jejich zpětná vazba a vypracovaná statistika dokáží odhalit výkyvy, které nejsou normální a které nám signalizují, že děláme něco, co incidenci infekcí zvyšuje. Podle těchto výsledných dat přijímáme opatření – volíme ATB profylaxi pro pacienty, upravujeme hygienu rukou a desinfekci,“ 

řekl na závěr odborník.

Může vás také zajímat

konference
4. 8. 2016
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
17. 5. 2016
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…
ipad
21. 4. 2016
Na letošním kongresu pro léčbu ran v Pardubicích představila společnost HARTMANN – RICO nový…