Rozsáhlá studie týkající se problematiky rezistentních bakterií v prostředí nemocnic ukazuje, že používání antimikrobiálního mýdla a masti u všech pacientů na jednotce intenzivní péče významně snižuje výskyt infekcí v krevním oběhu. Výsledky výzkumu byly poprvé prezentovány na konferenci s tématikou infekčních chorob IDWeek 2012.

 

Nebezpečná rezistence
Velkým problémem na jednotkách intenzivní péče jsou infekce způsobené bakteriemi rezistentními vůči antibiotikům, které u většiny lidí přežívají na kůži nebo v nose (zejména v případě MRSA) bez jakéhokoliv škodlivého dopadu. Tyto infekce, kterým se dá často předcházet, mohou způsobit u pacientů v intenzivní péči vážné komplikace a prodloužení hospitalizace, čímž stoupají náklady na léčbu a zvyšuje se riziko úmrtí.

 

Nejjednodušší je i nejúčinnější

Americké studie se účastnilo téměř 75 000 pacientů na jednotkách intenzivní péče ve 43 nemocnicích. Každému nemocničnímu týmu ve studii byl přiřazen jeden ze tří preventivních přístupů. Jedna skupina pokračovala v rutinní péči, sledovala výskyt  MRSA u pacientů a izolovala ty s nálezem MRSA. Druhá skupina také sledovala a izolovala pacienty s nákazou MRSA a k dekolonizaci MRSA navíc používala mýdlo s chlorhexidinem a mast s mupirocinem do nosu. Třetí skupina screening neprováděla, na místo toho byl každý přijatý pacient pravidelně umýván antibakteriálním mýdlem s chlorhexidinem a po dobu pěti dní mu byla do nosu aplikována mast s mupirocinem.

Nejúčinnější strategií v boji proti infekci se ukázala být pravděpodobně ta nejjednodušší − každodenní aplikace antimikrobiálních přípravků po celou dobu pobytu na JIP. Počet pacientů s nákazou MRSA klesl v této skupině pacientů o více než třetinu, přibližně o 35 %. Případy infekce krevního řečiště způsobené MRSA a jinými patogeny se snížily o celých 44 %, tedy téměř o polovinu. U pacientů, kteří byli sledování a izolováni, k žádné změně nedošlo.

 

Pouze pro rizikové pacienty

Potvrdilo se tak, že odstranění bakterií z kůže a nosu je vysoce účinné v prevenci vážných infekcí u vysoce rizikových pacientů. Autoři studie však upozorňují, že výsledky se vztahují pouze na jednotky intenzivní péče a že rozšířené používání antimikrobiálních mýdel a mastí u pacientů s nízkým rizikem nákazy může zvýšit rezistenci vůči těmto přípravkům. Navíc existují obavy, zda obecné přijetí těchto postupů ve zdravotnických zařízeních nemůže urychlit vznikající rezistenci vůči antibiotikům. Tyto otázky budou bezpochyby vyžadovat další výzkum.

 

Zdroj:

http://idweek­.org/press/pr-2012-mrsa/

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…