Pokud je rána příliš suchá, představuje pro nerušený proces hojení velmi nepříznivé prostředí. Granulační i epitelizační fáze hojení rány potřebují pro zdárný průběh určitou vlhkost.

Vhodné krytí udržuje v ráně optimální vlhkost

Epitelizace začíná z okrajů nebo z epitelizačních ostrůvků uvnitř rány a granulační tkáň zde plní funkci jakési podpory. Buňky v podstatě „migrují“ po vlhké spodině rány. Proto je důležité chránit ránu před vyschnutím. Zvolené krytí by tak mělo dodávat a udržovat v ráně optimální vlhkost – např. HydroClean a zároveň fungovat jako bariéra před vstupem sekundární infekce – Hydrosorb, Hydrosorb Gel v kombinaci s Hydrofilmem.

Debridement odstraní nekrózu

I v ranách málo exsudujících a suchých se může objevit nekróza – ta musí být samozřejmě odstraněna. Kromě klasického chirurgického debridementu lze užít méně traumatizující metody, jako je autolytický či enzymatický debridement. Tato schopnost je často vlastností zvoleného hydroaktivního krytí.

Základní pravidla moderní terapie suchých ran