Většinou se jedná o traumatické rány jako odřeniny, pořezání, tržné rány, lehčí popáleniny apod. Povrchové rány nezasahují do podkožního vaziva a hlubších struktur uložených pod kůží (svaly, facie, šlachy atd.).

Povrchové rány se hojí nekomplikovaně a rychle

Rány se léčí primárním hojením. Proto je možné nechat je hojit otevřené nebo je krýt pouzetradičním krytím – Medicomp, Sterilux ES, Zetuvit, Fil-Zellin, Mullro. I k těmto ranám ovšem gázová krytí často přischnou, proto bývá vhodné použít některá jednodušší neadherentní krytí – Atrauman, Hydrotul, Grassollind-neutral, Hydrosorb.