Léčba hlubokých a podminovaných ran je ztížena špatnou dostupností ranných ploch. V těch se navíc často setkáváme s přítomností devitalizované tkáně a s povlaky. Tyto rány jsou velice náchylné k sekundární infekci.

Odstranění nekrózy je nezbytnou součástí léčby

Chirurgický debridement musí být v některých velmi rozsáhlých případech proveden až na svalovou tkáň. Díky modernímu hojení ran lze tyto rány léčit méně traumatickyNová krytí jsou schopna ránu zcela vyplnit (Hydrosorb Gel), odvádět nebo absorbovat exsudát a chránit ránu před infekcí (HydroClean, zejména HydroClean cavity). Píštěle a choboty ran lze drenovat alginátovým krytím, které se uvnitř rány změní na hydroaktivní gel (Sorbalgon).

Hydrochirurgie dokáže odplavit povlaky a buněčný detritus

Hydrochirurgie se v této oblasti též osvědčila díky konzistenci užitého média. Použitá tekutina se během debridementu dostane do všech míst rány a odtud dokáže nekrózu, povlaky a buněčný detritus odplavit. Schopnost rozlít se do různých míst rány se uplatňuje i u laváží a oplachů rány moderními přípravky, často s antiseptickým účinkem.

Podtlaková terapie využívá účinku negativního tlaku na ránu

Velmi efektivní neinvazivní metodou čištění a odsávání exsudátu, vhodnou pro tento typ ran, je aktivní uzávěr rány pomocí podtlaku. Systém Vivano odvádí nežádoucí materiál z rány a podtlak ránu uzavírá – podtlaková terapie tak zmenšuje výslednou plochu rány.

Zásady pro léčbu hlubokých a podminovaných ran