Dehiscence neboli rozpad rány komplikuje hojení především u akutních ran, zejména pooperačních. Podle rozsahu dělíme dehiscenci na částečnou a úplnou. Jako příčiny jsou uváděny poruchy v procesu hojení ran, jako je reakce na šicí materiál, metabolické poruchy, sekundární infekce a zhnisání všech vrstev operační sutury nebo vznik hematomu v ráně.

Vhodná terapie při dehiniscenci rány

Terapie pak spočívá především ve vyléčení infekce a vypuštění hematomu s opětovnou suturou rány. Dobrých výsledků i v komplikovaných případech dosahuje rovněž léčba pomocí podtlakové terapie, která funguje na principu podtlakového uzávěru rány.