kongres

Česká společnost pro léčbu rány spolu s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice uspořádaly letos v lednu již XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí. Účastníci konference Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů se jako každý rok setkali v malebném městě perníku – Pardubicích.

Hojná účast s mezinárodním zastoupením

Po slavnostním zahájení členové čestného předsednictva kongresu přivítali všechny přítomné a potěšeně konstatovali, že účast na kongresu rok od roku vzrůstá. Počet letošních účastníků dokonce dosáhl magické tisícovky. Jak sám název konference napovídá, sešli se opět lékaři i sestry z nejrůznějších lékařských oborů od chirurgie, dermatologie přes angiologii, diabetologii, geriatrii až po internu či domácí péči. Mezinárodní zastoupení pak představovali přednášející ze Slovenska, Velké Británie a Německa. Bohatý dvoudenní program hlavních přednášek byl doplněn množstvím praktických workshopů.

Nový časopis o léčbě ran a pozvání na konferenci v Londýně

Hned v úvodu shrnula doc. Veverková činnost České společnosti pro léčbu rány za rok 2014. Zdůraznila zejména význam 2 kulatých stolů, které proběhly ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a které řešily velmi aktuální otázku dekubitů v u českých pacientů. Připomněla také vznik nového odborného časopisu Léčba ran, který je prvním mezioborovým periodikem s takovouto specializací u nás.

Český zástupce Evropské asociace péče o ránu EWMA MUDr. Jan Stryja pak přednesl svůj příspěvek o činnosti asociace z české perspektivy, zejména důležitost vydávaných pozičních dokumentů EWMA. Všechny přítomné také pozval na nadcházející květnovou konferenci EWMA v Londýně.

Obecná i úzce specializovaná témata

Následoval bohatý program přednášek, které se snažily obsáhnout širokou problematiku hojení a léčby ran z mnoha úhlů pohledu. Přednesená sdělení byla zaměřena jak na obecná témata, která jsou centrem zájmu všech oborů věnujících se péči o rány a defekty, např. na problematiku infekce v ráně, tak i na témata vysoce specializovaná. Hovořilo se o nových trendech v péči o rány a klinických zkušenostech s novými i tradičními prostředky a postupy při léčbě ran.

Může vás také zajímat

konference
4. 8. 2016
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
17. 5. 2016
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…
ipad
21. 4. 2016
Na letošním kongresu pro léčbu ran v Pardubicích představila společnost HARTMANN – RICO nový…