Česká společnost pro léčbu rány spolu s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice uspořádaly letos v lednu již XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí. Účastníci konference Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů se jako každý rok setkali v malebném městě perníku – Pardubicích.

Hojná účast s mezinárodním zastoupením

Po slavnostním zahájení členové čestného předsednictva kongresu přivítali všechny přítomné a potěšeně konstatovali, že účast na kongresu rok od roku vzrůstá. Počet letošních účastníků dokonce dosáhl magické tisícovky. Jak sám název konference napovídá, sešli se opět lékaři i sestry z nejrůznějších lékařských oborů od chirurgie, dermatologie přes angiologii, diabetologii, geriatrii až po internu či domácí péči. Mezinárodní zastoupení pak představovali přednášející ze Slovenska, Velké Británie a Německa. Bohatý dvoudenní program hlavních přednášek byl doplněn množstvím praktických workshopů.

Nový časopis o léčbě ran a pozvání na konferenci v Londýně

Hned v úvodu shrnula doc. Veverková činnost České společnosti pro léčbu rány za rok 2014. Zdůraznila zejména význam 2 kulatých stolů, které proběhly ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a které řešily velmi aktuální otázku dekubitů v u českých pacientů. Připomněla také vznik nového odborného časopisu Léčba ran, který je prvním mezioborovým periodikem s takovouto specializací u nás.

Český zástupce Evropské asociace péče o ránu EWMA MUDr. Jan Stryja pak přednesl svůj příspěvek o činnosti asociace z české perspektivy, zejména důležitost vydávaných pozičních dokumentů EWMA. Všechny přítomné také pozval na nadcházející květnovou konferenci EWMA v Londýně.

Obecná i úzce specializovaná témata

Následoval bohatý program přednášek, které se snažily obsáhnout širokou problematiku hojení a léčby ran z mnoha úhlů pohledu. Přednesená sdělení byla zaměřena jak na obecná témata, která jsou centrem zájmu všech oborů věnujících se péči o rány a defekty, např. na problematiku infekce v ráně, tak i na témata vysoce specializovaná. Hovořilo se o nových trendech v péči o rány a klinických zkušenostech s novými i tradičními prostředky a postupy při léčbě ran.

Může vás také zajímat

Lékaři specializovaní na léčbu ran na jednom místě
Jak řešit infekci v třísle? Aplikace NPWT u dětských pacientů? A jakým způsobem si poradit s…
konference
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…