V. Wosková, A. Jirkovská, R. Bém, V Fejfarová, M. Dubský, A Němcová, O. Caňkářová
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z nových metod je lokální aplikace A-PRP – autologní plazmy obohacené trombocyty. Účastníci letošního celostátního kongresu o léčbě ran v Pardubicích měli možnost se seznámit s tím, jaké zkušenosti s a­plikací A-PRP mají v Centru diabetologie pražského IKEMu.

Metoda využívá regenerační schopnosti trombocytů

A-PRP představují část plazmatické frakce autologní krve obsahující trombocyty v koncentraci vyšší než je normální hodnota (tedy 2,5 až 5krát vyšší než je v periferní krvi). Technika využívá úlohu trombocytů v mechanismu reparace tkáně. Po aktivaci trombocytů (kontakt s endotelem, trombin) se z jejich granul uvolňuje řada růstových faktorů, cytokinů, signálních molekul a dalších látek (PDGR, IGF-1, TGF beta1, VEGF, bFGF, EGF atd.). Následně dochází k migraci makrofágů a kmenových buněk, proliferaci kmenových buněk, diferenciaci kmenových buněk a k obnově tkáně.

A-PRP byla aplikována na spodinu a okraje rány

K přípravě plazmy obohacené destičkami byly v Centru diabetologie použity dva komerční sety RegenKit od výrobce RegenLab (Švýcarsko). RegenKit BCT sloužil pro přípravu tekuté plazmy k lokální injekční aplikaci do spodiny a okrajů rány, RegnKit ATS pak pro přípravu koagulátu k lokální aplikaci na spodinu rány. Příprava A-PRP zahrnuje odběr 8 ml venózní krve do zkumavek se separačním gelem, následnou centrifugaci a odběr PRP do injekční stříkačky. Po aplikaci produktu byla rána kryta sekundárním krytím, které zajišťovalo vlhké prostředí.

První zkušenosti jsou příznivé bez vedlejších účinků

Terapii podstoupil malý soubor 10 pacientů, kterým byla léčba aplikována jednou až třikrát podle klinického nálezu. První zkušenosti naznačují, že A-PRP příznivě ovlivňuje hojení diabetických ulcerací. Nebyly pozorovány žádné celkové ani lokální vedlejší účinky. Zdá se, že tato technika by se mohla stát účinným doplňujícím lokálním prostředkem k léčbě diabetické nohy. Výhodou je jednoduchá aplikace, časová nenáročnost a možnost ambulantního podávání. Do budoucna však bude nutné zpřesnit indikace, velikost dávky a vyřešit finanční krytí léčby.

Může vás také zajímat

Lékaři specializovaní na léčbu ran na jednom místě
Jak řešit infekci v třísle? Aplikace NPWT u dětských pacientů? A jakým způsobem si poradit s…
konference
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…
ipad
Na letošním kongresu pro léčbu ran v Pardubicích představila společnost HARTMANN – RICO nový…