konference

Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm. O uvedené problematice hovořila i MUDr. Černohorská z Dermal Centre Mělník. Zásadním předpokladem pro úspěšnou léčbu chronické rány je podle ní správně porozumět procesům, které v ní probíhají. Ve své přednášce se zaměřila zejména na souvislost mezi pH rány, přítomností biofilmu a aplikací vhodného materiálu vlhké terapie.

pH rány jako klíčový faktor účinnosti léčby

Jedním z nejdůležitějších faktorů chronické rány je její pH, které ovlivňuje hojení i účinnost použitého krycího materiálu. Bylo zjištěno, že rány se nejlépe hojí při pH 5–8. Příliš nízké a příliš vysoké pH brání jejímu hojení a způsobuje bolestivost rány. V případě chronického defektu je pH zásadité.

pH rány také úzce souvisí s bakteriálním osídlením spodiny rány, a tyto dva faktory také významným způsobem ovlivňují účinnost jednotlivých druhů vlhkého krytí. Vzhledem k vysokému riziku multirezistentních bakteriálních kmenů při častém užívání ATB má promyšlená strategie ATB léčby vzhledem k pH rány zásadní význam. Např. gentamycin, makrolidy, chinolony či fluorochinolony ztrácí aktivitu při pH ˂ 7, erytromycyn je naopak účinnější při pH > 7.

Biofilm – bariéra bránící úspěšnému hojení

Další bariérou bránící úspěšnému hojení je vznik biofilmu v ráně, který narušuje epitelizaci a tvorbu granulační tkáně a snižuje citlivost vůči ATB. Je nutné si uvědomit, že po provedení debridementu se biofilm opětovně rekonstruuje v průběhu několika hodin. Biofilmu se také lépe daří v kyselém prostředí.

Rozrušit biofilm a aplikovat antimikrobiální látku

Podle MUDr. Černohorské efektivní strategii léčby představuje přístup, který využívá terapeutické okno po pravidelném čištění rány, kdy je biofilm rozrušen a bakterie jsou senzitivnější k antimikrobiálním látkám. Velmi dobré zkušenosti potvrzuje s materiálem, který kombinuje absorpční schopnosti karboxymethyl­celulózy a iontového stříbra Ag+. Složení materiálu má schopnost narušit adhezivní vlastnosti biofilmu a chránit ionty stříbra před jejich vychytáváním v horních vrstvách biofilmu a naopak umožnit jejich hlubší průnik do rány.

Může vás také zajímat

Lékaři specializovaní na léčbu ran na jednom místě
29. 7. 2019
Jak řešit infekci v třísle? Aplikace NPWT u dětských pacientů? A jakým způsobem si poradit s…
konference
4. 8. 2016
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
ipad
21. 4. 2016
Na letošním kongresu pro léčbu ran v Pardubicích představila společnost HARTMANN – RICO nový…