Říjnový VII. Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie a VI. Interaktivní kongres hojení ran se neobešly bez aktivní účasti společnosti HARTMANN – RICO. V přednáškovém sálu kongresového pavilonu E na brněnském výstavišti proběhl workshop na téma podtlaková terapie Vivano.

Přednosti systému Vivano

Přednášku zahájila Ing. Kateřina Červinková z firmy HARTMANN – RICO, která v úvodu podrobněji popsala možnosti a výhody této léčebné metody. Konkrétně probrala její přínosy v procesu hojení ran, indikace, kontraindikace a technické parametry přístroje. Podtlaková terapie podporuje růst granulační tkáně. Optimální hodnotou podtlaku pro tento proces, zjištěnou pomocí experimentálních měření, je 125 mmHg. Jednou z předností přístroje Vivano je proto možnost přesně nastavit a měřit vyvinutý podtlak přímo v ráně. Zmíněny byly i další výhody terapie, jako je zlepšení cirkulace krve v lůžku rány, podpora uzavírání rány, odvod exsudátu z rány, prevence přenosu infekcí pomocí uzavřeného systému, snížená bolestivost pro pacienta atd. Zdravotnický personál jistě uvítá snadnou a bezpečnou aplikaci, intuitivní ovládání a možnost stacionárního i mobilního použití přístroje.

 

Efektivní léčba i nákladovost

Další část přednášky věnovala Ing. Červinková problematice finanční nákladovosti podtlakové terapie a především její ekonomické efektivnosti. Podrobně popsala proces vykazování zdravotnické péče pomocí klasifikačního systému DRG i jednotlivé položky tvořící celkové náklady zdravotnického zařízení na léčbu pacienta (personální náklady, režie, léčiva a materiál, přístroje). Zdůraznila, že cílem terapie Vivano je nejenom efektivní léčba, ale také její efektivní nákladovost. Zahraniční zdroje již přinášejí důkazy o tom, že i přes vyšší počáteční výdaje spojené s pořízením přístroje a souvisejících komponentů se léčba podtlakem v konečném důsledku finančně vyplatí. Podmínkou však je vhodně zvolená indikace a délka terapie. Ing. Červinková na závěr vyzvala přítomné lékaře ke spolupráci: „Rádi bychom vám pomohli efektivně léčit, potřebujeme však vaši pomoc – hmatatelné důkazy o efektivní nákladovosti podtlakové terapie.“

 

Pozitivní výsledky s negativním tlakem

Jako druhá se slova ujala doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. z I. chirurgické kliniky LF MU a FN u svaté Anny v Brně, která má s využitím podtlakové terapie bohaté zkušenosti. Svoji přednášku na téma „Pozitivní výsledky s negativním tlakem“ pojala z pohledu využití podtlakové terapie v chirurgii a traumatologii.

Hned v úvodu zmínila nutné podmínky pro úspěšnou léčbu – tým schopných spolupracovníků, dokonalá znalost přístroje a volba správného pacienta (spolupracující pacient s vhodnou diagnózou).

Účastníkům workshopu pak efektivní použití podtlakové terapie dokumentovala na několika konkrétních případech ze svého pracoviště. Podle doc. Veverkové je podtlaková terapie standardní léčebnou modalitou raných dehiscencí a sekundárně se hojících kožních defektů. Plně indikována je u léčby infikovaných ran hrudníku. Kontraindikací nemusí být ani přítomnost bronchopleurální píštěle, při správné indikaci a optimální volbě iniciálního tlaku lze dosáhnout velmi dobrého efektu léčby s minimálním rizikem. Zmíněno bylo i úspěšné použití terapie u komplikovaného případu open abdomen (otevřené břicho), kompartment syndromu a rozsáhlých traumatických poranění. Svou přednášku pak zakončila tvrzením, že „profit z této terapie získávají nejenom pacienti, kterým zlepšuje kvalitu života a zkracuje dobu hospitalizace, ale také ošetřující personál.“

 

Na závěr si všichni účastníci semináře mohli zblízka prohlédnout systém podtlakové terapie Vivano a získat konkrétní informace o jeho aplikaci.

Může vás také zajímat

Lékaři specializovaní na léčbu ran na jednom místě
Jak řešit infekci v třísle? Aplikace NPWT u dětských pacientů? A jakým způsobem si poradit s…
konference
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…