Workshop

Říjnový VII. Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie a VI. Interaktivní kongres hojení ran se neobešly bez aktivní účasti společnosti HARTMANN – RICO. V přednáškovém sálu kongresového pavilonu E na brněnském výstavišti proběhl workshop na téma podtlaková terapie Vivano.

Přednosti systému Vivano

Přednášku zahájila Ing. Kateřina Červinková z firmy HARTMANN – RICO, která v úvodu podrobněji popsala možnosti a výhody této léčebné metody. Konkrétně probrala její přínosy v procesu hojení ran, indikace, kontraindikace a technické parametry přístroje. Podtlaková terapie podporuje růst granulační tkáně. Optimální hodnotou podtlaku pro tento proces, zjištěnou pomocí experimentálních měření, je 125 mmHg. Jednou z předností přístroje Vivano je proto možnost přesně nastavit a měřit vyvinutý podtlak přímo v ráně. Zmíněny byly i další výhody terapie, jako je zlepšení cirkulace krve v lůžku rány, podpora uzavírání rány, odvod exsudátu z rány, prevence přenosu infekcí pomocí uzavřeného systému, snížená bolestivost pro pacienta atd. Zdravotnický personál jistě uvítá snadnou a bezpečnou aplikaci, intuitivní ovládání a možnost stacionárního i mobilního použití přístroje.

 

Efektivní léčba i nákladovost

Další část přednášky věnovala Ing. Červinková problematice finanční nákladovosti podtlakové terapie a především její ekonomické efektivnosti. Podrobně popsala proces vykazování zdravotnické péče pomocí klasifikačního systému DRG i jednotlivé položky tvořící celkové náklady zdravotnického zařízení na léčbu pacienta (personální náklady, režie, léčiva a materiál, přístroje). Zdůraznila, že cílem terapie Vivano je nejenom efektivní léčba, ale také její efektivní nákladovost. Zahraniční zdroje již přinášejí důkazy o tom, že i přes vyšší počáteční výdaje spojené s pořízením přístroje a souvisejících komponentů se léčba podtlakem v konečném důsledku finančně vyplatí. Podmínkou však je vhodně zvolená indikace a délka terapie. Ing. Červinková na závěr vyzvala přítomné lékaře ke spolupráci: „Rádi bychom vám pomohli efektivně léčit, potřebujeme však vaši pomoc – hmatatelné důkazy o efektivní nákladovosti podtlakové terapie.“

 

Pozitivní výsledky s negativním tlakem

Jako druhá se slova ujala doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. z I. chirurgické kliniky LF MU a FN u svaté Anny v Brně, která má s využitím podtlakové terapie bohaté zkušenosti. Svoji přednášku na téma „Pozitivní výsledky s negativním tlakem“ pojala z pohledu využití podtlakové terapie v chirurgii a traumatologii.

Hned v úvodu zmínila nutné podmínky pro úspěšnou léčbu – tým schopných spolupracovníků, dokonalá znalost přístroje a volba správného pacienta (spolupracující pacient s vhodnou diagnózou).

Účastníkům workshopu pak efektivní použití podtlakové terapie dokumentovala na několika konkrétních případech ze svého pracoviště. Podle doc. Veverkové je podtlaková terapie standardní léčebnou modalitou raných dehiscencí a sekundárně se hojících kožních defektů. Plně indikována je u léčby infikovaných ran hrudníku. Kontraindikací nemusí být ani přítomnost bronchopleurální píštěle, při správné indikaci a optimální volbě iniciálního tlaku lze dosáhnout velmi dobrého efektu léčby s minimálním rizikem. Zmíněno bylo i úspěšné použití terapie u komplikovaného případu open abdomen (otevřené břicho), kompartment syndromu a rozsáhlých traumatických poranění. Svou přednášku pak zakončila tvrzením, že „profit z této terapie získávají nejenom pacienti, kterým zlepšuje kvalitu života a zkracuje dobu hospitalizace, ale také ošetřující personál.“

 

Na závěr si všichni účastníci semináře mohli zblízka prohlédnout systém podtlakové terapie Vivano a získat konkrétní informace o jeho aplikaci.

Může vás také zajímat

konference
4. 8. 2016
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
17. 5. 2016
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…
ipad
21. 4. 2016
Na letošním kongresu pro léčbu ran v Pardubicích představila společnost HARTMANN – RICO nový…