Problém vysokých amputací

  • Podle statistik bylo v roce 2011 v České republice zaznamenáno 44 tisíc pacientů se syndromem diabetické nohy.
  • Včasná diagnóza a adekvátní léčba v rámci specializované péče v podiatrických ambulancích může snížit procento amputací o 43−85 %.
  • Zejména vysoké amputace (nad kotníkem) jsou spojené s vysokou mortalitou a invaliditou a výrazně zhoršují kvalitu života pacientů. Méně než 40 % pacientů přežívá tři roky, 30−40 % pacientů pět let.
  • Celkem bylo v roce 2011 provedeno 10 408 amputací, v 38 % případů se jednalo o tzv. vysoké amputace. Projevuje se tak obecný pozitivní trend poklesu vysokých amputací a snaha o jejich další snížení až na pouhých 20 % případů.

Nové účinné terapie

  • Pozitivní výsledky u pacientů s infikovanými ulceracemi vykazuje léčba larvální, ozónová a terapie podtlakem.
  • Larvální terapie se využívá zejména pro odstranění odumřelé tkáně, je však také účinná v potlačování lokální infekce, podporuje hojení rány, zlepšuje prokrvení a růst nové tkáně, a výrazně tak snižuje nutnost amputací.
  • Ozónová terapie působí jako účinná dezinfekce rány (ozón ničí povrchové struktury bakterií) a podporuje hojení, není však příliš efektivní v boji proti infekci a nepomáhá při odstraňování nekrotické tkáně.
  • Podtlaková terapie v léčbě diabetické nohy má již své nezastupitelné místo. Kromě schopnosti průběžně odstraňovat exsudát a snižovat počet bakterií podporuje také granulaci a lokální prokrvení.

Zdroj:

http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/mezioborove-sympozium-syndrom-diabeticke-nohy-468328

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…