EPUAP – Evropský poradní sbor pro otázky proleženin zve k účasti na celosvětovém dni Stop dekubitům, který proběhne 16. listopadu 2012. Předchozí mezinárodní aktivity věnované problematice dekubitů vyústily minulý rok v prohlášení tzv. Deklarace z Rio de Janeira, podle níž je prevence proleženin jedním z lidských práv. Díky těmto akcím se problematika dekubitů dostává do povědomí veřejnosti, odborníků i politiků. 

 

EPUAP a jeho poslání

European Pressure Ulcer Advisory Panel neboli Evropský poradní sbor pro otázky proleženin má vést a podporovat všechny evropské země v úsilí o prevenci a léčbu dekubitů. Na ustavujícím zasedání v Londýně v prosinci 1996 se odborníci z mnoha evropských zemí shodli na základním poslání organizace. Jejím hlavním úkolem je zajistit poskytování adekvátní a efektivní péče všem pacientům, kteří trpí nebo jsou ohroženi dekubity. A to zejména prostřednictvím výzkumu, vzdělávání veřejnosti a upozorňováním na problematiku dekubitů ve všech evropských zemích.

 Deklarace z Rio de Janeira

Cílem Deklarace z Rio de Janeira z října 2011 je zviditelnit problematiku dekubitů a poukázat na jejich možné celospolečenské dopady. Prevenci proleženin prohlašuje za jedno zezákladních lidských práv a zdůrazňuje, že:

 • státy by měly svým občanům garantovat právo na život a zdraví
 • dekubity jsou významným zdravotním problémem, který postihuje miliony lidí po celém světě a ovlivňuje tak jejich zdraví a kvalitu života a může případně vest až k invaliditě nebo smrti
 • proleženiny zvyšují náklady ve zdravotnictví a mohou mít závažné etické a právní následky
 • podle současných vědeckých poznatků lze dekubitům téměř v 95 % všech případů předejít
 • dekubity jsou závažnou komplikací zdravotního stavu a měly by být považovány za významnou hrozbu pacientova bezpečí

Pro úspěšné zvládnutí problému dekubitů je proto nezbytné:

 • zavázat se k rozvíjení a zavádění opatření, která povedou k prevenci dekubitů
 • zajistit, aby lidé měli rovnocenný přístup ke kvalitnímu zdravotnickému materiálu, pomůckám i odborníkům
 • garantovat, že kritéria použitá při terapii nebudou ovlivněna pouze ekonomickými aspekty, ale budou vycházet z nejmodernějších vědeckých poznatků
 • prosazovat výzkum, vývoj a inovace pro zlepšení znalostí v péči o pacienta s dekubity
 • podporovat vznik specializovaných klinických pracovišť pro péči o ránu využívajících interdisciplinární přístupy a možnost konzultace s odborníky z dalších oblastí
 • podpořit zdravotní sestry v péči o pacienty s dekubity, protože pro tuto činnost mají v systému zdravotní péče nejvhodnější odborné vzdělání a adekvátní postavení

Zdroj:

http://www.epuap.org/…e-ulcer-day/

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…