Dekubitus

Léčba dekubitálních vředů

Dekubitální vředy (dekubity) jsou defekty kůže a podkožních struktur, které vznikají v důsledku tření a přímého tlaku podložky na disponované části těla. Jsou častým problémem zejména u imobilních, zpravidla starších pacientů s celkově zhoršeným zdravotním stavem. Nejkritičtějšími, tzv. predilekčními místy vzniku dekubitů jsou místa s kostními prominencemi, tedy:

  • křížová krajina (sakrální oblast)
  • paty, kotníky, zevní hrany chodidel
  • oblasti trochanterů (oblast kyčlí)
  • kolena

Hojení dekubitů (proleženin) často komplikuje přítomnost nekrózy a bakteriální kolonizace, která se může rozvinout v infekci. Léčbu dekubitů také často ztěžuje jejich hloubka a nepravidelný tvar.

Mortalita pacientů s dekubitálním vředem je čtyřikrát vyšší než u stejné skupiny pacientů bez vředu. Je proto důležitá důsledná prevence vyžadující intenzivní péči o kůži a polohování pacienta.

Rozeznáváme 5 stupňů proleženin

  • 1. stupeň – ostře ohraničené zarudnutí (překrvení) kůže, které při vitropresi přetrvává. Toto stadium je při včasném léčebném zásahu reverzibilní.
  • 2. stupeň – povrchové poškození epidermis, které vypadá jako puchýř nebo mělký kráter, nezasahuje do subcutis.
  • 3. stupeň – vzniká nekrotický vřed, hluboký kráter, s možnými podminovanými okraji, který postupuje všemi vrstvami kůže, případně až k fascii (ta zůstává nepoškozena).
  • 4. stupeň – vřed s rozsáhlými nekrózami, který zasahuje svaly a šlachy.
  • 5. stupeň – nekróza postupuje svalem, přičemž dochází k jeho destrukci a k destrukci tkání až na kost.

Při léčbě dekubitů nezapomínáme na celkovou péči o pacienta, zejména správnou výživu, hydrataci a kompenzaci přidružených onemocnění.

Vhodné produkty

Poznámka: Počet hvězdiček označuje naše doporučení pro použití produktu k léčbě rány nebo diagnózy.

Získejte exkluzivní přístup k informacím z oboru. Staňte se ještě dnes členem Klubu odborníků! Chci se registrovat
Pomáháme pacientům léčit rány efektivně a usnadňujeme orientaci v léčbě. Modernihojeni.cz