Většina postupů v léčbě ran u dětí je založena na klinickém výzkumu a praktických zkušenostech získaných u dospělých. Také produkty určené k péči o rány byly převážně vyvíjeny zejména pro populaci dospělých. I když základní principy ošetřování ran jsou u dospělých i u dětí obdobné, tak přesto existují některé důležité rozdíly, které je nutné brát v úvahu.

Co je na léčbě ran u dětí specifické

Jedním z klíčových rozdílů v léčbě ran u dětí je fakt, že dítě často obtížně popisuje bolest, zejména specifický typ bolesti, což může ztížit diagnostiku některých komplikací rány. Mezi dospělou a dětskou populací existují také významné fyziologické rozdíly. U malých dětí je např. epidermis volněji vázána na dermis, takže jsou náchylnější k praskání pokožky a vzniku puchýřů. Dětská pokožka může být také citlivější na jednotlivé složky přípravku. Zdá se však, že schopnost hojení je u dětí silnější, některá povrchová poškození kůže se tak mohou zahojit i do druhého dne.
Výskyt dekubitů u kojenců a batolat je překvapivě častý, některé pediatrické jednotky intenzivní péče udávají až 27 %. Mají však tendenci se objevovat převážně v týlní oblasti.

Riziko sekundárních ran

Také lékařské přístroje, krytí a terapie používané k léčbě ran mohou u dětí způsobit vznik rány (např. tracheostomie, gastrostomie, ortopedická obuv či invalidní vozíky). Snížení tlakuse dosáhne otáčením nebo změnou polohy pacienta alespoň každé 2 hodiny a poskytnutím vhodné opěrné plochy na základě hmotnosti a stavu pacienta. Tření se omezuje nanesením hydrokoloidu nebo transparentního krytí v oblasti kolen, loktů a pat. Zásadní význam má také snížení rizika infekce, dostatečná preventivní péče o zdravou pokožku a používání krytí, která lze šetrně odstranit.

Dětské přípravky pro hojení ran

Většina produktů péče o ránu je vyvíjena v rámci výzkumných studií prováděných u dospělých. Lékař, který má v péči dítě s defektem kůže, pak obvykle musí tyto výrobky pro dospělé přizpůsobit aktuálním potřebám léčby. Je třeba vždy projít seznam obsažených složek a vyhnout se dráždivým látkám, jako je např. lanolin, alkohol, barviva či vůně. Lokálně aplikované přípravky a krytí je třeba používat se zvýšenou opatrností, jelikož je k dispozici pouze málo údajů o rychlosti absorpce nebo clearence účinných složek těchto výrobků u dětí. Pokud je přípravek nebo krytí určené po dospělé nevhodně použito u dítěte, může stav rány spíše zhoršit, než aby ji pomohl vyléčit.

Přizpůsobení léčby dětským pacientům

Je zřejmé, že je potřeba provést více studií zkoumajících léčbu ran v dětské populaci. Dokud však nebudou takové údaje k dispozici, měla by být péče o rány u dětí založena na technikách a principech používaných u dospělých, avšak přizpůsobených potřebám dětských pacientů.

Zdroj:
http://woundeducators.com/…in-children/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/…/PMC2884765/

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…