Hlavní strategií při léčbě bércových vředů je kompresivní terapie, dále primární krytí, které je v kontaktu s ránou, a antimikrobiální terapie, pokud je rána považována za infekční. Léčba klinické infekce u bércových vředů zahrnuje dva hlavní přístupy – systémová a lokální antibiotika a antiseptika. Systematický přehled publikovaný na stránkách www.nursingtimes.net se snaží objektivně zhodnotit problematiku účinnosti antibiotik a antiseptik na hojení bércových vředů.

53 různých srovnání léčebných metod

V rámci systematického přehledu bylo analyzováno 45 randomizovaných kontrolovaných studií zahrnujících celkem 4 486 účastníků a 53 srovnání léčebných metod. Pět studií přineslo dohromady osm srovnání systémových antibiotik, zbývající studie pak porovnávaly lokální přípravky: cadexomer-jod, povidon-jod a přípravky na bázi peroxidu, medu, stříbra, dále lokální antibiotika a další lokální antiseptika. Srovnávací rameno studie představovalo buď podávání placeba, jiného antibiotika nebo antiseptika či jakoukoliv jinou léčbu, obvyklou péči nebo skupinu pacientů bez léčby.

Existuje málo důkazů o účinnosti antimikrobiální léčby venózních vředů

Autoři přehledu zdůrazňují, že uvedené studie mají svá omezení. Mnohé jsou příliš malé a většina z nich má vysoké nebo nejasné riziko zkreslení. Dochází však k několika závěrům:

• Existuje pouze málo důkazů o dané problematice, které by poskytovaly randomizované kontrolované studie.

• Interpretovat účinky antibiotik a antiseptik na hojení a infekci je obtížné.

• Není k dispozici žádný důkaz, který by podpořil rutinní používání systémových antibiotik pro podporu hojení bércových vředů.

• Nedostatek spolehlivých důkazů znamená, že není možné doporučit, aby se některý z přípravků přestal používat.

• Levamisol jako jediné systémové antibiotikum poskytl důkazy o přínosu při hojení bércových vředů.

• Některé důkazy podporují používání cadexomer-jodu jako lokálního přípravku, ale taková léčba byla spojena s více nežádoucími účinky než obvyklá péče.

• Důkazy nepodporují použití přípravků na bázi medu nebo stříbra.

• Vzrůstající rezistence bakterií vůči antibiotikům znamená, že jsou doporučeny pouze v případě klinické infekce, ne však při bakteriální kolonizaci.

Zdroj:
http://www.nursingtimes.net/…1989.article

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…