Vibrace na kosti i na rány

Autoři ve své studii vycházeli z výsledků dřívějšího výzkumu, který využíval vibrace (mechanické kmitání a chvění prostředí) o velmi nízké intenzitě pro urychlení regenerace kostí. Tato technika je již prověřována v rámci klinických studií a zjišťuje se, zda má pozitivní vliv na hojení kostí a prevenci osteoporózy.

Nově se nyní zkouší to, zda stejná metoda může zlepšit hojení ran u diabetiků. Účinky vibrací o nízké amplitudě, sotva postřehnutelné na dotek, jsou prozatím zkoumány na myších trpících diabetem.
První výsledky jsou povzbudivé, defekty zvířat vystavené vibracím pětkrát týdně po dobu 30 minut se hojily rychleji než u kontrolní skupiny.

Tvoří se více granulační tkáně a cév

Vibrace v ráně podporují produkci granulační tkáně, tvorbu nových cév a také vedou ke zvýšené expresi růstových faktorů a signálních molekul zvaných chemokiny napomáhajících hojení.

Tento léčebný efekt by tak mohl být přínosem právě pro chronické rány diabetiků, u nichž dochází k nedostatečné tvorbě granulační tkáně a angiogenezi.

Snadné použití u lidí

Autoři studie se shodují na tom, že velkou předností nové metody je to, jak snadno může být aplikovatelná také u lidí. Jedná se totiž o neinvazivní zákrok, který nevyžaduje podávání léků a navíc již byl testován na lidech při zkoumání jeho ochranného účinku na kostní hmotu. Autoři studie plánují dále zjistit, zda změny na molekulární a buněčné úrovni, které v místě rány pozorovali, jsou opravdu příčinou pozorovaného zlepšení hojení.

Zdroj: 

http://www.sciencedaily.com/…31153647.htm

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…