Ránu můžeme obecně definovat jako porušení integrity tělesných tkání a funkcí. Život s ránou vyžaduje nejen péči o ránu samotnou, jako např. čištění, dezinfekci, převazy a další léčebné postupy, ale zahrnuje také emocionální a psychologickou péči o pacienta. Tato součást léčebného procesu je podle odborného článku na www.woundcarecenters.orgnezbytná pro úspěšné hojení ran v průběhu celého terapeutického procesu a vyžaduje odborné posouzení a péči.

 

 

Jak se cítí pacient s ránou?

Studie ukazují, že u pacientů, kteří trpí úzkostí či depresí z důvodu svého fyzického stavu, je obvykle hojení mnohem pomalejší než u pacientů s pozitivním postojem. Emocionální nebo psychologické aspekty života s ránou se mohou projevovat mnoha různými způsoby a zahrnují zejména:

• Úzkost z potenciální ztráty zaměstnání, kvůli finančním problémům a konečnému výsledku léčby.
• Depresi kvůli snížení kvality života a ztráty nezávislosti.
• Pocity studu z důvodu potenciálního zápachu vycházejícího z rány nebo nápadnosti příliš objemného krytí rány.
• Stud nebo pocit, že je člověk zátěží pro rodinné příslušníky a své pečovatele.
• Zármutek kvůli omezení tělesných funkcí a změnám tělesného vzhledu.
• Pocit izolace kvůli snížené pohyblivosti dané umístěním a zdravotními následky poranění.

 

Terapeutické možnosti

Empatický přístup ošetřujícího personálu pomáhá pacientovi s ránou vyrovnat se s realitou jeho zdravotního stavu. Některé léčebné metody a přístupy mohou pacientům pomoci zlepšit jejich psychický stav v průběhu hojení rány:

  • Účinnou metodou podporující pozitivní postoj pacienta v průběhu léčby je pořizování digitální fotografie. Často bývá pro pacienta obtížné uznat pomalé a postupné zlepšování rozsáhlého defektu. Fotografování rány v týdenních nebo čtrnáctidenních intervalech může pomoci ke snadnějšímu rozpoznání pokroku v léčbě.
  • Moderní péče o rány se specializovanými terapeutickými metodami a voděodolnými krycími materiály s nízkým profilem mohou přispět k redukci bolesti, snížené tvorbě exsudátu, omezit únik zápachu z rány a umožnit dodržování pravidelné osobní hygieny.
  • Podpůrné skupiny pro pacienty a rodinné příslušníky (pečovatele) umožní sdílení problémů s dalšími osobami v podobné situaci.
  • Relaxační techniky jako je kontrolované dýchání nebo řízená imaginace mohou pomoci uvolnit napětí.
  • Techniky zvládání stresu pomáhají rozvinout mechanismy k jeho zvládání.
  • U pacienta je vhodné podporovat pravidelné udržování kontaktů s rodinou a přáteli. Sociální vztahy povzbuzují u pacienta pocit důležitosti pro společnost a rodinu.
  • Pacient by měl každý den vykonat jednu příjemnou aktivitu, např. se věnovat svému koníčku, poslouchat hudbu nebo si přečíst knihu. Toto odvedení pozornosti bude mít pozitivní dopad na celkový duševní stav pacienta.
  • V případě přetrvávajících potíží je možné vyhledat profesionální psychologické poradenství.

 

Zdroj: http://www.woundcarecenters.org/…rations.html

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…