Vein consul

Program Vein consult je celosvětový projekt, jehož cílem je zvýšit povědomí o chronickém žilním onemocnění mezi pacienty, zdravotníky a zdravotnickými institucemi a zároveň popsat prevalenci choroby. Vznikl pod záštitou Mezinárodní flebologické společnosti (UIP), která chce touto iniciativou zdůraznit, že včasná detekce onemocnění a zahájení léčby může pomoci předejít následným komplikacím souvisejícím s chronickou žilní chorobou.

 

Hlavní cíle

Mezinárodní screeningový program Vein consult byl zahájen v letech 2009−2010 a zahrnuje 95 000 pacientů z mnoha zemí světa. Cílem šetření bylo:

  • Aktualizovat informace o prevalenci primární chronické žilní choroby a o nákladech na její léčbu v různých geografických oblastech.
  • Shromáždit data týkající se péče o pacienty s chronickým žilním onemocněním léčené praktickým lékařem a porovnat je mezi jednotlivými zeměmi.
  • Zmapovat spolupráci praktických lékařů a specialistů v oblasti léčby chronické žilní choroby a zjistit kvalitu života pacientů.

 

Podrobný screening

Program zahrnoval 2 kroky:

  • V rámci běžné lékařské prohlídky byli pacienti podrobeni screeningovému vyšetření na chronické žilní onemocnění. Praktický lékař vyplnil formulář týkající se pacientovy anamnézy a uvedl případné rizikové faktory a symptomy nemoci a provedl rutinní vyšetření nohou. Pokud pacient vykazoval jakékoliv známky žilní nedostatečnosti, byl požádán o vyplnění krátkého dotazníku hodnotícího kvalitu života.
  • Krok 2 představoval sledování pacientů, které praktický lékař odeslal k žilnímu specialistovi. Ten vyplnil dotazník s 21 položkami týkající se historie potíží, rizikových faktorů, provedl vyšetření dolních končetin a posoudil, zda je nutná léčba.

Výsledky těchto dvou screeningových kroků mají pomoci charakterizovat typického pacienta s chronickou žilní chorobou a zjistit prevalenci nemoci.

 

Výsledky studie

Výsledky studie hovoří o některých alarmujících skutečnostech. Rané fáze nemoci zůstávají často nediagnostiko­vány, pouze 23 % pacientů v tomto stádiu samo aktivně vyhledá lékařskou pomoc. Prevalence nemoci je vysoká, představuje až 64 %. Symptomy choroby se projevují až u 80,4 % pacientů. Asi polovina všech pacientů s onemocněním žil není léčena specialistou. O závažnosti choroby není dostatečně informována laická ani odborná veřejnost.

 

Zdroj:

http://www.tri­bune.cz/clanek/28655-onemocneni-zil-dolnich-koncetin-v-cr-a-ve-svete

http://www.ve­inconsult.com/

Může vás také zajímat

ARTMANN uvádí na trh nový systém VivanoTec Pro®
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…
pacient
30. 1. 2017
Polohování je základní součástí prevence vzniku dekubitů. Problém může nastat, pokud pacient…
kuze a nehty
27. 1. 2017
Dermatologické změny v oblasti nohou jsou u starších osob běžné. Stav kůže a nehtů spolu s…