Žilní onemocnění postihují v různé formě celosvětově velkou část populace a náklady na jejich léčbu představují narůstající procento celkového zdravotnického rozpočtu. Řada pacientů nevnímá jejich symptomy jako konkrétní obtíž nebo pozvolný začátek nemoci. 

Pozitivní význam časné detekce žilních onemocnění na úrovni primární péče v české populaci akcentuje projekt „Epidemiologický průzkum onemocnění žil dolních končetin“ navazující na celosvětový Project Vein Consult Program.

Prevalence žilních chorob

 • prevalence žilních onemocnění v dospělé části populace dosahuje 40–50 %, přítomnost varixů je identifikována u 5 až 30 % dospělých
 • evidence se zvyšuje v souvislosti se vzrůstající délkou lidského života, svou roli zde hraje rovněž větší informovanost mladších pacientů
 • roční náklady spojené s léčbou žilních onemocnění v ČR se odhadují zhruba na 350 milionů korun z prostředků veřejného zdravotního pojištění, v západních zemích tvoří 2 % z celkového rozpočtu na zdravotní péči
 • jde o celoživotní chronické progredující onemocnění s nízkou mortalitou a vysokou morbiditou
 • jsou příčinou zhoršené kvality života a častou příčinou pracovní neschopnosti

Nejtypičtější formou chronického venózního onemocnění dolních končetin jsou zejména varixy a vředy žilní etiologie. Nejčastější jsou časná stadia projevující se převážně tíhou v končetinách, pocitem otékání, pálení či bolesti. Setkat se můžeme rovněž s celou škálou dalších projevů, jako jsou kožní změny, intermitentní otoky apod.

Symptomy onemocnění pacienti často zejména v časných stadiích považují za běžný jev. Ke konzultaci s lékařem přicházejí teprve tehdy, pokud je symptom obtěžuje či poleká, případně když si uvědomí svoji rodinnou zátěž ve smyslu rozvoje žilní insuficience. Příkladem může být pocit tíže v končetinách, pocit napětí, noční křeče či brnění.

Onemocnění žil dolních končetin v ČR

O zdůraznění významu časné detekce žilního onemocnění – a to již na úrovni primární péče – usiluje projekt „Epidemiologický průzkum onemocnění žil dolních končetin“, který pod odbornou garancí SVL ČSL JEP probíhá v ordinacích primární péče po celém území ČR. Jedná se o observační průzkum symptomů a známek žilních onemocnění dolních končetin u konsekutivních pacientů v jednotném čase u všech participujících lékařů, jehož cílem je doplnit a aktualizovat epidemiologická data v české populaci.

Projekt navazuje na celosvětový výzkumný program (Project Vein Consult Program), kterého se účastní 20 zemí s cílem zmapovat epidemiologickou situaci a stanovit prevalenci chronického žilního onemocnění. Za cíl si klade popsat typického pacienta s chronickým onemocněním žil, způsob jeho léčby (zejména v časných stadiích) a zvýšit povědomí o tomto onemocnění mezi odborníky, zdravotnickými pracovníky i pacienty.

Z předběžných výsledků z prvních 13 zemí je zřejmé: 

 • mezi nejčastější příz­naky chronického onemocnění žil u pacientů patří pocit těžkých nohou (75,4 %), bolest nohou (67,3 %), pocity otékání nohou (54,8 %) a noční křeče (42,6 %)
 • u pacientů s chronickým onemocněním žilního systému převažují časná stadia (C0s–C2 58 %), na lékaře se však přesto obracejí až v závažnějších stadiích
 • přítomnost dvou a více symptomů chronického žilního onemocnění indikuje potřebu dalšího vyšetření, ověření přítomnosti CVD a případné zahájení léčby
 • časná intervence pozitivně ovlivňuje vývoj onemocnění a oddaluje vznik komplikací
 • dopad CVD není doceňován pacienty ani lékaři, a to z různých důvodů
 • aktuální a smysluplná i nadále zůstává potřeba edukace pacientů o problematice žilních onemocnění

Zdroj:

http://www.tribune.cz/…o-onemocneni

http://www.zilniporadna.cz/…verkove-ph-d-

http://www.veinconsult.com/

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…