kongres

Jubilejní desátý ročník celostátního kongresu na téma „Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů“ přinesl také přednášku Romany Lebedínské. Účastníci se při ní dozvěděli řadu podnětných informací z praxe sestry, která denně ošetřuje pacienty s nehojícími se ranami.

Léčba rány jako důležitá součást péče o pacienta

Podle Romany Lebedínské, která působí jako hlavní konzultantka pro léčbu ran v Oblastní nemocnici Náchod, se rány teprve dostávají do středu zájmu odborné veřejnosti. Důvodem je neustále se zvyšující počet pacientů s ranami různé etiologie. Dobrou zprávou je, že lékaři i zdravotnický management začínají pozvolna vnímat léčení ran jako důležitou a neoddělitelnou součást péče o pacienta. Trendem se tak stává podpora edukace a prevence a hledání způsobů efektivní péče o rány.

Příčiny vzniku nehojících se ran

Důvodů, proč nehojící se rány vznikají, může být celá řada. Romana Lebedínská nicméně zdůraznila, že naprostá většina nehojících se ran je důsledkem jiného závažného onemocnění. K těm nejčastějším pak patří:

 • chronická žilní nedostatečnost
 • ateroskleróza tepen DKK
 • diabetes mellitus
 • zhoubné nádory
 • jiné faktory (např. imobilita pacienta)

Ke zvyšujícímu se výskytu ran přispívají také takzvaná civilizační onemocnění. Zvláště ohroženou skupinou jsou lidé s nezdravým životním stylem a lidé obézní.

Jak nehojící se ránu úspěšně léčit?

Úspěšná cesta ke zhojení nehojící se rány je běh na dlouhou trať. Nejprve musíme:

 • určit správnou diagnózu
 • navrhnout vhodnou lokální a celkovou terapii
 • navrhnout správnou výživu
 • získat důvěru pacienta a jeho rodiny

Vše musí doplňovat odborné posouzení rány, vhodná volba materiálu a jeho správné použití a včasná reakce na různé fáze hojení. Důležitá je také péče o okolí ran – je potřeba zabránit mikrobiálním komplikacím, okolí rány musí být krásně čisté a hydratované.

Nutná je komplexní terapie

Na případu ze své praxe přednášející ilustrovala, že pro úspěšnou léčbu rány je nezbytné řešit terapii komplexně, nikoli jen lokálně. V ideálním případě sestra úzce spolupracuje s těmito dvěma specialisty:

 • cévním chirurgem
 • nutričním terapeutem

Přitom musí být jasné, kdo má hlavní slovo (rozdělení kompetencí), a nesmí se zapomínat ani na význam návaznosti péče.

Sestry se musejí ve své praxi zároveň často vypořádat s následujícími překážkami:

 • překážky legislativní či finanční
 • nedůvěra nemocnic
 • nedostatečná erudice samotného ošetřujícího personálu

Může vás také zajímat

konference
4. 8. 2016
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
17. 5. 2016
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…
ipad
21. 4. 2016
Na letošním kongresu pro léčbu ran v Pardubicích představila společnost HARTMANN – RICO nový…