Jubilejní desátý ročník celostátního kongresu na téma „Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů“ přinesl také přednášku Romany Lebedínské. Účastníci se při ní dozvěděli řadu podnětných informací z praxe sestry, která denně ošetřuje pacienty s nehojícími se ranami.

Léčba rány jako důležitá součást péče o pacienta

Podle Romany Lebedínské, která působí jako hlavní konzultantka pro léčbu ran v Oblastní nemocnici Náchod, se rány teprve dostávají do středu zájmu odborné veřejnosti. Důvodem je neustále se zvyšující počet pacientů s ranami různé etiologie. Dobrou zprávou je, že lékaři i zdravotnický management začínají pozvolna vnímat léčení ran jako důležitou a neoddělitelnou součást péče o pacienta. Trendem se tak stává podpora edukace a prevence a hledání způsobů efektivní péče o rány.

Příčiny vzniku nehojících se ran

Důvodů, proč nehojící se rány vznikají, může být celá řada. Romana Lebedínská nicméně zdůraznila, že naprostá většina nehojících se ran je důsledkem jiného závažného onemocnění. K těm nejčastějším pak patří:

 • chronická žilní nedostatečnost
 • ateroskleróza tepen DKK
 • diabetes mellitus
 • zhoubné nádory
 • jiné faktory (např. imobilita pacienta)

Ke zvyšujícímu se výskytu ran přispívají také takzvaná civilizační onemocnění. Zvláště ohroženou skupinou jsou lidé s nezdravým životním stylem a lidé obézní.

Jak nehojící se ránu úspěšně léčit?

Úspěšná cesta ke zhojení nehojící se rány je běh na dlouhou trať. Nejprve musíme:

 • určit správnou diagnózu
 • navrhnout vhodnou lokální a celkovou terapii
 • navrhnout správnou výživu
 • získat důvěru pacienta a jeho rodiny

Vše musí doplňovat odborné posouzení rány, vhodná volba materiálu a jeho správné použití a včasná reakce na různé fáze hojení. Důležitá je také péče o okolí ran – je potřeba zabránit mikrobiálním komplikacím, okolí rány musí být krásně čisté a hydratované.

Nutná je komplexní terapie

Na případu ze své praxe přednášející ilustrovala, že pro úspěšnou léčbu rány je nezbytné řešit terapii komplexně, nikoli jen lokálně. V ideálním případě sestra úzce spolupracuje s těmito dvěma specialisty:

 • cévním chirurgem
 • nutričním terapeutem

Přitom musí být jasné, kdo má hlavní slovo (rozdělení kompetencí), a nesmí se zapomínat ani na význam návaznosti péče.

Sestry se musejí ve své praxi zároveň často vypořádat s následujícími překážkami:

 • překážky legislativní či finanční
 • nedůvěra nemocnic
 • nedostatečná erudice samotného ošetřujícího personálu

Může vás také zajímat

Lékaři specializovaní na léčbu ran na jednom místě
Jak řešit infekci v třísle? Aplikace NPWT u dětských pacientů? A jakým způsobem si poradit s…
konference
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…